Doanh nghiệp NTT phía tây Nhật Bản và công ty in Dai Nippon, phát triển dịch vụ mới cho giáo dục kỹ thuật số

Doanh nghiệp NTT phía tây Nhật Bản và công ty in Dai Nippon, phát triển dịch vụ mới cho giáo dục kỹ thuật số

Vào ngày 29, NTT phía tây Nhật Bản sẽ phối hợp với công ty in Dai Nippon tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ sử dụng sách giáo khoa điện tử, tài liệu giảng dạy và thư viện điện tử thông qua các trang web cổng thông tin của các trường đại học. Mặc dù sự lây nhiễm của virus corona mới không dịu xuống, họ cũng sẽ thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số.

Sinh viên và giảng viên có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử và thư viện điện tử bằng cách đăng nhập vào các hệ thống trong trường như các trang web cổng thông tin đại học từ máy tính và điện thoại thông minh.

Hai công ty cũng sẽ hợp tác với các nhà xuất bản và nhà sách để cung cấp một cơ chế cho phép mua và xem trực tuyến sách giáo khoa điện tử và tài liệu giảng dạy được sử dụng trong các lớp học đại học và quản lý tình trạng học tập.


 

Đính kèm

  • OF3pa1aWCcRom2JxRnlEAfxOWUVxoGy0ZmBorZUcVUDbtvACEQ6jWIi_qhHqCh6Lrsi9Kr7mChHyvLQZN3zikgdukvIms7...jpg
    OF3pa1aWCcRom2JxRnlEAfxOWUVxoGy0ZmBorZUcVUDbtvACEQ6jWIi_qhHqCh6Lrsi9Kr7mChHyvLQZN3zikgdukvIms7...jpg
    110.8 KB · Lượt xem: 4,647

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top