Giáo dục Sách giáo khoa kỹ thuật số, kết hợp với sách giáo khoa giấy hay dùng cho tất cả các môn học ?

Vào ngày 27, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã trình bày một kế hoạch tóm tắt tạm thời bao gồm năm đề xuất, chẳng hạn như sử dụng cả sách giáo khoa giấy và sách giáo khoa kỹ thuật số cho các trường tiểu học và trung học cơ sở từ năm 2024, tại một cuộc họp của các chuyên gia xem xét việc đưa vào toàn diện sách giáo khoa kỹ thuật số. Bản tóm tắt tạm thời dự kiến sẽ được xây dựng vào tháng Ba.

Sách giáo khoa kỹ thuật số là phần hiển thị nội dung của sách giấy trên thiết bị đầu cuối và đã trở thành tài liệu giảng dạy có thể được sử dụng trên lớp từ năm tài chính 2019 theo Luật Giáo dục Trường học sửa đổi.

Trong kế hoạch phác thảo đã nếu ra những điểm như một lợi thế của sách giáo khoa kỹ thuật số,

▽ Việc viết và xóa trên màn hình dễ dàng thực hiện thử lại nhiều lần.

▽ Có thể được phóng to

▽ Có chức năng đọc bằng giọng nói, giúp trẻ em khó đọc và viết.

AS20180222005674_comm.jpg


Khi việc triển khai thiết bị đầu cuối cho từng học sinh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở đang tiến triển, Bộ cho rằng lần sửa đổi sách giáo khoa tiểu học tiếp theo vào năm 2024 nên được coi là "cơ hội đầu tiên" để giới thiệu toàn diện.

Sách giáo khoa giấy đóng vai trò là "hỗ trợ nền tảng giáo dục phổ thông trong nhiều năm như là tài liệu giảng dạy chính đảm bảo cho quá trình các nội dung giáo dục cơ bản và cơ sở." Bộ đánh giá rằng nó có khả năng tóm tắt tuyệt vời và đóng một vai trò trong việc làm quen với sách vở, và nói rằng "cần chú ý đến tầm quan trọng của việc giảng dạy kết hợp đúng cách giữa sách giáo khoa giấy và kỹ thuật số."

Hơn nữa, Bộ trình bày năm đề xuất cho sự kết hợp giữa sách giáo khoa giấy và kỹ thuật số bắt đầu từ năm 2024: ▽ Tất cả là kỹ thuật số ▽ Kết hợp cả hai ▽ Kỹ thuật số cho một số năm học và môn học do hội đồng giáo dục lựa chọn ▽ Tất cả sách giáo khoa kỹ thuật số và giấy được sử dụng khi cần thiết.

Mặt khác, liên quan đến việc bao gồm các đối tượng của kiểm định sách giáo khoa mới như đưa video, âm thanh,…, “ việc xem xét chu kỳ kiểm định tiếp theo (Năm tài chính 2025-2028) là điều phù hợp”.

5 đề xuất của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ về sách giáo khoa

▽ Tất cả thay đổi thành kỹ thuật số

▽ Sử dụng kết hợp sách giáo khoa giấy và kỹ thuật số trong tất cả hoặc một số môn học

▽ Đưa vào sách giáo khoa kỹ thuật số cho một số lớp và môn học

▽ Chọn sách giáo khoa giấy hoặc kỹ thuật số cho từng khu vực hoặc trường học

▽ Tất cả các môn học đều là sách giáo khoa kỹ thuật số và sách giáo khoa giấy được cho mượn khi cần thiết

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top