Covid-19 Saitama : Phát hiện dị vật nổi màu trắng bị lẫn trong vắc xin Pfizer.

Covid-19 Saitama : Phát hiện dị vật nổi màu trắng bị lẫn trong vắc xin Pfizer.

Trong khi các dị vật lần lượt được tìm thấy trong vắc xin của Pfizer ở tỉnh Kanagawa, thì dị vật nổi màu trắng cũng được tìm thấy tại điểm tiêm chủng ở thành phố Kawagoe và thành phố Fujimino ở tỉnh Saitama. Vắc xin bị lẫn dị vật không được sử dụng để tiêm chủng và chính quyền của hai thành phố đã yêu cầu Pfizer phân tích dị vật.

K10013261441_2109152022_2109152053_01_02.jpg


Theo chính quyền thành phố Kawagoe, khi một dược sĩ đang chuẩn bị tiêm chủng tại một cơ sở y tế trong thành phố vào ngày 12 tháng 9, đã phát hiện ra nhiều dị vật màu trắng nổi trong lọ chứa vắc-xin.

Kích thước của dị vật lớn khoảng 1 mm, và số lô của vắc xin chứa dị vật là "FF5357", cùng với lô có chứa dị vật được xác nhận ở tỉnh Kanagawa và Osaka.

Vì lý do này, cơ sở y tế đã tạm ngừng tiêm chủng vắc xin cùng số lô đó.

Ngoài ra, vào ngày 14, một tổ chức y tế ở thành phố Fujimino đã phát hiện thấy một lọ chứa lẫn dị vật nổi màu trắng có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 mm.

Có thông tin cho rằng lọ vắc xin này đã không được sử dụng để tiêm chủng , nhưng chính quyền thành phố đã không tiết lộ số lô, cho biết rằng không phải là lô “FF5357”.

Chính quyền Thành phố Kawagoe và Thành phố Fujimino đã yêu cầu Pfizer thu thập và phân tích các lọ vắc xin có dị vật được tìm thấy.( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top