Xã hội Số ca sinh của Nhật Bản vào năm 2022 thấp nhất từ trước đến nay ở mức 770.000 ca . Tỷ lệ sinh giảm không thể ngừng lại.

Xã hội Số ca sinh của Nhật Bản vào năm 2022 thấp nhất từ trước đến nay ở mức 770.000 ca . Tỷ lệ sinh giảm không thể ngừng lại.

ダウンロード - 2023-06-02T151015.932.jpg


Số trẻ em Nhật Bản sinh năm 2022 (số ca sinh) là 770.747 ca , thấp nhất kể từ năm 1899 khi bắt đầu thống kê và lần đầu tiên xuống dưới mức 800.000 ca . Tổng tỷ suất sinh, biểu thị số trẻ mà một phụ nữ dự kiến sẽ sinh trong đời đã giảm xuống 1,26 , mức thấp nhất kể từ năm 1947 khi bắt đầu thu thập dữ liệu, cùng với năm 2005. Nhật Bản đang ở tình trạng mà tỷ lệ sinh giảm đang tăng nhanh .

Điều này đã được tiết lộ trong số liệu thống kê quan trọng do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố vào ngày 2. Về nguyên nhân giảm số ca sinh và tổng tỷ suất sinh, Văn phòng Thống kê Y tế và Xã hội của Bộ cho biết: “Không thể khái quát hóa lý do, nhưng có thể do đại dịch Corona khiến nhiều người dân lo lắng về việc sinh nở và nuôi dạy con cái, và điều đó có thể đã có tác động."

Số ca sinh ít hơn 40.875 ca so với năm trước (giảm 5,0%), đánh dấu năm giảm thứ 7 liên tiếp. Trong năm 2021 khi số lượng ca sinh cũng ở mức thấp kỷ lục, năm 2021 đã giảm khoảng 29.000 ca (3,5%) so với năm trước đó và tốc độ giảm ngày càng rộng.

Tổng tỷ suất sinh giảm 0,05 điểm so với mức 1,30 trước đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba), đánh dấu năm giảm thứ 7 liên tiếp. Số ca giảm xuống bằng mức của năm 2005, là mức thấp nhất được ghi nhận từ trước đến nay .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top