Xã hội Sự khác biệt giữa mục tiêu "sử dụng 70% ngày nghỉ có lương vào năm 2025" và tình hình hiện tại là gì ?

Xã hội Sự khác biệt giữa mục tiêu "sử dụng 70% ngày nghỉ có lương vào năm 2025" và tình hình hiện tại là gì ?

ダウンロード - 2023-09-07T170803.153.jpg


Hiện tại, chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sử dụng ngày nghỉ có lương lên 70% vào năm 2025. Tuy nhiên, liệu tỷ lệ nghỉ phép có lương hiện tại có ở mức cho phép chúng ta đạt được mục tiêu này không ?

Một số người có thể thắc mắc rằng "70% là không thể ! Có lẽ tỷ lệ nghỉ phép có lương ở nơi làm việc của tôi kém hơn các công ty khác ?" Vì vậy, lần này bài viết sẽ giới thiệu xu hướng của các công ty có tỷ lệ nghỉ phép có lương cao và nguyên nhân khiến tỷ lệ nghỉ việc có lương không tăng.

Đặc điểm của các công ty có tỷ lệ nghỉ phép được trả lương cao là gì?

Trước tiên, chúng ta hãy xem xét đặc điểm của các công ty có tỷ lệ nghỉ phép được trả lương cao, chia theo quy mô nhân viên và ngành. Trên thực tế, công ty càng lớn thì nhân viên càng dễ được nghỉ phép có lương.

Theo khảo sát của Viện Chính sách và Đào tạo Lao động Nhật Bản, một cơ quan hành chính độc lập, ở các công ty có 99 nhân viên trở xuống, chưa đến 40% nhân viên có thể nghỉ hơn một nửa số ngày nghỉ được hưởng lương.

Mặt khác, ở những công ty có từ 1.000 nhân viên trở lên, hơn 50% nhân viên nghỉ hơn một nửa số ngày nghỉ có lương. Mặc dù rất khó để sử dụng tất cả thời gian nghỉ phép được cấp, nhưng việc lấy những ngày nghỉ phép thực sự dễ dàng hơn.

Tiếp theo, hãy kiểm tra các ngành có tỷ lệ mua lại kỳ nghỉ được trả lương cao. Có thể thấy, giá trị trung bình và tỷ lệ người có khả năng chiếm từ 50% trở lên đều ở mức cao trong ngành thông tin truyền thông và ngành tài chính, bảo hiểm. Những công ty có nhiều khả năng nghỉ phép có lương hơn là các công ty thông tin và viễn thông lớn, công ty tài chính và công ty bảo hiểm.

Nguyên nhân tỷ lệ nghỉ phép có lương không tăng

images - 2023-09-07T170809.508.jpg


Những lý do chính khiến việc tỷ lệ nghỉ phép có lương không tăng là bốn điểm sau đây. Với những lý do này, cần phải xem xét lại môi trường làm việc để cải thiện tỷ lệ nghỉ phép có lương.

<Những lý do chính không thể nghỉ phép có lương ngay cả khi bạn muốn>

Không đủ nhân lực
Trở nên bận rộn do thay đổi phòng ban hoặc công việc.
Nhân sự thay thế không được đảm bảo khi nghỉ việc.
Bước vào mùa bận rộn

Ngoài ra, lý do không nghỉ phép có lương bao gồm các điểm sau. Trong một số trường hợp, môi trường làm việc là nguyên nhân nhưng cũng có trường hợp không thể nghỉ ngơi vì môi trường xung quanh. Trong trường hợp đó, cần phải nỗ lực tạo ra một bầu không khí giúp nhân viên được nghỉ phép có lương dễ dàng hơn và cải thiện nhận thức của họ về kỳ nghỉ.

Những lý do chính khiến không nghỉ phép có lương :

・Muốn giữ nó cho công việc khẩn cấp hoặc khi tôi cảm thấy không khỏe.
・Khi nghỉ ngơi, bạn sẽ trở thành mối phiền toái cho người khác.
・Không có ai đảm nhận công việc khi bạn đang nghỉ ngơi.
・Có quá nhiều việc phải làm và không thể nghỉ ngơi.
・Rất khó để được nghỉ có lương vì những người xung quanh bạn không được nghỉ có lương

Tạo môi trường giúp việc nghỉ phép có lương dễ dàng hơn

Các công ty có số lượng nhân viên lớn có nhiều khả năng nghỉ phép có lương hơn. Tuy nhiên, ngay cả trong những ngành có tỷ lệ mua lại cao, tình hình cũng không cao bằng mức 70% mà chính phủ đề ra .

Nếu các công ty muốn “đạt được mục tiêu do chính phủ đặt ra” và “trở thành công ty giữ được nguồn nhân lực” thì cần phải đẩy mạnh việc tạo ra môi trường dễ dàng được nghỉ phép có lương. Điều quan trọng là phải kiểm tra sự cân bằng giữa khối lượng công việc và số lượng nhân viên, tỷ lệ nghỉ phép có lương hiện tại và bầu không khí, đồng thời tạo ra một môi trường dễ dàng thực hiện việc cho phép nghỉ có lương.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top