Xã hội Tại sao có nhiều "ông chú không làm việc" ở Nhật Bản ? “Lý do đơn giản” có thể bạn chưa biết.

Xã hội Tại sao có nhiều "ông chú không làm việc" ở Nhật Bản ? “Lý do đơn giản” có thể bạn chưa biết.

eb5f06fe6dea976906a23ad29af8479094889a47.jpg


Hầu như không có người quản lý nào ở độ tuổi 60.

Các vấn đề sau khi nghỉ hưu bắt đầu ngay cả trước khi nghỉ hưu.

Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào tình hình thực tế của những người ở vị trí quản lý...

Về vị trí tổng giám đốc, số lượng nhân viên bắt đầu tăng dần dần bắt đầu ở độ tuổi cuối 30 và những người trẻ hơn bắt đầu sự nghiệp ở độ tuổi đầu đến cuối 40. Tỷ lệ cơ cấu của các nhà quản lý bộ phận đạt đỉnh điểm ở độ tuổi 50 với 26,6% vào đầu những năm 50 và 26,9% vào cuối những năm 50, sau đó giảm nhanh chóng, tăng lên 8,8% vào đầu những năm 60 và tăng lên 26,9% vào cuối những năm 60 con số đó giảm xuống 2,7%.

Riêng ở các công ty lớn, chỉ có một số ít người có thể vươn lên vị trí tổng giám đốc. Một tỷ lệ nhỏ những người này cuối cùng sẽ bị buộc phải từ chức khi có tuổi.

Tình hình còn nghiêm trọng hơn đối với các nhà quản lý bộ phận. Nhìn vào cơ cấu độ tuổi của các vị trí quản lý bộ phận, tỷ lệ người ở độ tuổi đầu 60 giữ chức vụ này là 2,9%, trong khi những người ở độ tuổi cuối 60 là 0,5%. Từ cuối tuổi 50 trở đi, nhiều người đã đến tuổi nghỉ hưu hoặc đủ tuổi nghỉ hưu và bị tước chức vụ. Ở nhiều công ty Nhật Bản, một người trên 60 tuổi không thể giữ chức vụ điều hành toàn thời gian với nhiều cấp dưới nữa.

Số liệu cho thấy hầu như không có người quản lý nào ở độ tuổi 60.

Suy giảm động lực ở người trung niên và người cao tuổi

images - 2024-05-24T154351.530.jpg


Tại sao các công ty Nhật Bản hạ thấp chức danh công việc theo độ tuổi ?

Khi số lượng người trung niên và người cao tuổi tăng nhanh ở nhiều công ty, sẽ thiếu những người có thể đứng ở tuyến đầu để ứng phó với khách hàng và tạo ra kết quả, đồng thời nhu cầu về nhân sự chỉ thực hiện công việc quản lý ngày càng giảm. Khoảng cách này đang trở nên rõ ràng ở nhiều công ty.

Khi cơ cấu tuổi tác trở nên méo mó hơn, các công ty không còn khả năng đối xử thỏa đáng với những nhân viên đã ở độ tuổi trung niên đủ điều kiện đảm nhận các vị trí điều hành. Nếu không thể khen thưởng những nhân viên đã làm việc chăm chỉ cho công ty bằng vị trí của họ thì việc duy trì động lực của nhân viên cấp trung sẽ khó khăn.

Đã từ rất lâu , sự suy giảm động lực ở lứa tuổi trung niên và người cao tuổi trước khi nghỉ hưu được coi là một vấn đề. Mặt khác, trong những năm gần đây, nhu cầu của các công ty về việc đảm bảo nhân viên, bất kể tuổi tác, có thể tiếp tục kiếm được lợi nhuận từ công việc đã tăng lên nhanh chóng.

Vấn đề “ các ông chú không đi làm” thường được nhắc đến, nhưng điều gì đang xảy ra với cách nhìn của người trung niên và người lớn tuổi về công việc ?

Khía cạnh trầm cảm sâu nhất xảy ra vào đầu những năm 50. Ở độ tuổi này, yếu tố “thu nhập cao và danh dự”, vốn từng là nguồn gốc của giá trị làm việc , trở nên tiêu cực và mọi người mất đi lý do tại sao họ làm công việc hiện tại cũng như giá trị của nó.

Khi tuổi nghỉ hưu đến gần, nhiều người tự hỏi mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai của họ là gì.

Điều rõ ràng từ dữ liệu là độ tuổi 50 là một bước ngoặt lớn. Câu hỏi phải làm gì sau khi nghỉ hưu cũng có thể là câu hỏi làm thế nào để sống ở tuổi 50.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top