Xã hội Thủ tướng Kishida "An ninh kinh tế là một vấn đề quan trọng". Hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên được tổ chức.

Xã hội Thủ tướng Kishida "An ninh kinh tế là một vấn đề quan trọng". Hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên được tổ chức.

mca2111191210004-p1.jpg


Chính phủ đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Thúc đẩy An ninh Kinh tế do Thủ tướng Fumio Kishida chủ trì vào ngày 19. Thủ tướng nhấn mạnh “an ninh kinh tế là vấn đề quan trọng đối với Nội các Kishida”. Nội các Kishida sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc hướng tới việc xây dựng dự luật thúc đẩy an ninh kinh tế nhằm trình lên phiên họp thông thường vào năm tới. Cần tăng cường hệ thống để chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài giành quyền bá chủ công nghệ cao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thủ tướng đã đặt ba trụ cột sau đây là “định hướng chính cho chính sách an ninh kinh tế của Nhật Bản” : ▽ Tăng cường chuỗi cung ứng và đảm bảo độ tin cậy của cơ sở hạ tầng cốt lõi ▽ Đảm bảo tính ưu việt trong các công nghệ quan trọng như trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử ▽ Duy trì trật tự quốc tế dựa trên các giá trị và quy tắc cơ bản.

Cụ thể, chính phủ sẽ thiết lập một hệ thống mới để hỗ trợ tài chính cho việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến và mở rộng mạng lưới cung cấp các vật tư chiến lược như chất bán dẫn. Trong ngành cơ sở hạ tầng như thông tin và truyền thông, một hệ thống sẽ được thiết lập để kiểm tra trước xem thiết bị quan trọng có phụ thuộc vào các quốc gia có lo ngại về an ninh hay không. Đồng thời sẽ cố gắng nỗ lực bảo mật các bằng sáng chế để ngăn chặn việc ăn cắp các công nghệ tiên tiến.

Chính phủ sẽ thành lập Văn phòng pháp chế An ninh Kinh tế trong Ban Thư ký Nội các và một cuộc họp mới gồm các chuyên gia để chuẩn bị cho các dự luật.

Thủ tướng Kishida đã chỉ thị cho các bộ trưởng cần "tăng cường các nỗ lực cần thiết, chẳng hạn như ứng phó với rủi ro của các ngành công nghiệp cốt lõi thuộc thẩm quyền của mỗi ban ngành và liên tục kiểm tra và nắm bắt các lỗ hổng."

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top