Xã hội Tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc, mở rộng phạm vi đối tượng. Dành cho người cao tuổi ở Kyoto và Hyogo,việc đặt trước cũng đã bắt đầu.

Xã hội Tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc, mở rộng phạm vi đối tượng. Dành cho người cao tuổi ở Kyoto và Hyogo,việc đặt trước cũng đã bắt đầu.

20210607at10S_p.jpg


Vào ngày 7, tại địa điểm trung tâm tiêm chủng quy mô lớn vắc xin Corona mới ở Osaka do Lực lượng Phòng vệ điều hành, những người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên ở các tỉnh Kyoto và Hyogo đã tham gia vào đối tượng tiêm chủng và việc tiêm chủng đã được bắt đầu.

Với điều này, mục tiêu đã mở rộng đến bảy tỉnh bao gồm cả địa điểm Tokyo, đã trở thành quy mô lớn nhất được hình dung ban đầu.

Việc tiêm chủng được đặt trước từ trang web chuyên dụng thông qua trang web của Bộ Quốc phòng và ứng dụng liên lạc "LINE". Việc đặt trước có thể được thực hiện trong hai tuần từ khoảng 11 giờ sáng ngày 7 tại địa điểm Tokyo và khoảng 1 giờ chiều ngày 14 đến 27 tại địa điểm Osaka. Vì đợt tiêm chủng thứ hai sẽ bắt đầu chính thức từ ngày 28 và số lượng đặt trước sẽ rất ít nên Bộ sẽ kéo dài thời gian từ tuần trước và khuyến khích người dân đăng ký sớm.

Khu vực đối tượng chỉ là 23 quận của Tokyo và thành phố Osaka khi trung tâm này được triển khai vào ngày 24 tháng 5, nhưng từ cùng ngày, nó đã mở rộng ra 5 tỉnh : Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa và Osaka. Số người có thể được tiêm chủng đang tăng dần từ tổng số ban đầu là 7.500 người / ngày, và từ ngày 31 đã nâng lên mức trên 15.000 người.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top