Xã hội Tin xấu cho Nhật Bản, quốc gia kiếm được ngoại tệ từ du lịch nội địa. Đồng Yên tiếp tục mất giá do thâm hụt kỹ thuật số ngày càng tăng.

Xã hội Tin xấu cho Nhật Bản, quốc gia kiếm được ngoại tệ từ du lịch nội địa. Đồng Yên tiếp tục mất giá do thâm hụt kỹ thuật số ngày càng tăng.

images - 2023-11-14T164043.543.jpg


Thống kê cán cân thanh toán nửa đầu năm tài chính 2023 do Bộ Tài chính công bố cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, thặng dư tài khoản vãng lai là do lãi và cổ tức được tạo ra từ chứng khoán ở nước ngoài, dự trữ nội bộ và cổ tức từ các công ty con ở nước ngoài. Khả năng cao là nó sẽ được tái đầu tư ra nước ngoài, xét trên cơ sở dòng tiền thì thặng dư sẽ giảm xuống còn 1/10.

Trên hết, nền kinh tế Nhật Bản đã thay đổi sang cơ cấu kiếm được ngoại tệ thông qua du lịch trong nước, nhưng do những hạn chế về nguồn cung như thiếu lao động và tình hình hiện tại khi các công ty nước ngoài trả nhiều tiền hơn cho các dịch vụ kỹ thuật số, đồng yên đang suy yếu. có thể sẽ tiếp tục trong trung và dài hạn.


Thặng dư trên cơ sở dòng tiền là 1/10

Vào ngày 9 tháng 11, số liệu thống kê cán cân thanh toán (số liệu sơ bộ) trong nửa đầu năm tài chính 2023 (tháng 4-tháng 9) do Bộ Tài chính công bố cho thấy số dư tài khoản vãng lai tăng 12.706,4 tỷ yên và thặng dư tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tin tức đã đưa tin rằng mức tăng này là “mức tăng lớn nhất từ trước đến nay trong nửa năm”.

Nếu có ba điểm chính trong thống kê cán cân thanh toán nửa đầu năm tài chính 2023, đó là: (1) giảm thâm hụt cán cân thương mại, (2) thặng dư cán cân du lịch tăng, (3) tăng thâm hụt cán cân du lịch và thâm hụt cán cân dịch vụ khác; Có thể nói tác động của (1) và (2) vượt quá tác động của (3).

Đầu tiên, liên quan đến (1), thâm hụt cán cân thương mại đã được cải thiện đáng kể lên 1.405,2 tỷ Yên, tăng 7.776,2 tỷ Yên so với mức 9.181,4 tỷ Yên cùng kỳ năm ngoái. Trong (2), thặng dư cán cân du lịch (1.649,7 tỷ yên) đã tăng lên 1.539,4 tỷ yên so với cùng kỳ năm ngoái (110,2 tỷ yên), gấp hơn 10 lần thặng dư (mặc dù sự phục hồi nhanh chóng sau sự cô lập của đất nước được đánh giá quá cao).

Mặt khác, liên quan đến (3) thâm hụt ngày càng tăng đối với các dịch vụ khác, thâm hụt đối với các dịch vụ khác là -3.723,5 tỷ yên, tăng -834,8 tỷ yên so với cùng kỳ năm trước (-2.888,7 tỷ yên) .

Nhìn chung, việc mở rộng thặng dư tài khoản vãng lai trong nửa đầu năm tài chính 2023 về cơ bản đồng nghĩa với việc giảm thâm hụt thương mại, và nguyên nhân chính tất nhiên là do giá dầu thô giảm (giảm 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái). năm lên 83,52 USD/thùng).

Mặc dù các yếu tố thị trường như vậy chắc chắn là quan trọng nhưng chúng không liên quan đến các thực tế mang tính cấu trúc và chúng ta không nên quá lo lắng về điều đó.

Thặng dư tài khoản vãng lai có vẻ khác khi xem xét trên cơ sở dòng tiền

Lưu ý rằng thặng dư tài khoản vãng lai thực chất là thặng dư cán cân thu nhập cơ bản, bao gồm lãi và cổ tức được tạo ra từ chứng khoán ở nước ngoài hoặc thu nhập giữ lại (thu nhập tái đầu tư) và cổ tức từ các công ty con ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản. đã được thực hiện.

Như tôi đã đề cập trong những bài viết trước đây cho chuyên mục này, không chỉ dự trữ nội bộ (thu nhập tái đầu tư) tại các công ty con ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản, mà cả tiền lãi và cổ tức được tạo ra từ chứng khoán ở nước ngoài về cơ bản cũng được tái sử dụng bằng ngoại tệ. Vì người ta giả định rằng đồng yên sẽ được đầu tư nên thậm chí thặng dư cũng sẽ không dẫn đến dòng mua đồng yên.

Do đó, nếu tôi đề cập đến số dư tài khoản vãng lai dựa trên dòng tiền (CF), thặng dư trong nửa đầu năm tài chính 2023 sẽ giảm xuống còn khoảng 1,5 nghìn tỷ yên.

Tất nhiên, xét rằng cùng kỳ năm ngoái là -5,6 nghìn tỷ yên, môi trường cung cầu đối với tỷ giá hối đoái đồng yên chắc chắn đã được cải thiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét nó trên cơ sở CF, thặng dư tài khoản vãng lai, theo thống kê là khoảng 12,7 nghìn tỷ yên, sẽ giảm xuống còn khoảng 1/10. Thực tế này rất quan trọng khi xem xét triển vọng trung hạn của tỷ giá đồng yên.

Nhân tiện, nếu tính toán số dư tài khoản vãng lai trên cơ sở CF trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9, thì đó là -2.221,1 tỷ yên, đây là một sự cải thiện đáng kể so với -6.812,5 tỷ yên trong cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chìm trong sắc đỏ, thấp nhất kể từ đầu năm. Sự mất giá và độ phẳng của đồng yên phù hợp.

Tác động của việc thanh toán cho GAFAM đến số dư tài khoản vãng lai

Điều đáng chú ý là thâm hụt cán cân dịch vụ tiếp tục lớn rất dễ bị cuốn vào thực tế là thặng dư du lịch đang tăng lên do nhu cầu trong nước phục hồi nhanh chóng và thâm hụt cán cân dịch vụ đang giảm dần (▲ 3.288,4 tỷ yên → -2.334,7 tỷ yên), nhưng dịch vụ vẫn cân bằng thâm hụt trong cán cân dịch vụ khác, yếu tố quyết định cán cân tổng thể, cũng ở mức rất lớn.

Như đã đề cập ở trên, thặng dư tài khoản vãng lai là “cao nhất từ trước đến nay trong nửa năm”, nhưng thâm hụt ở các dịch vụ khác cũng “cao nhất từ trước đến nay trong nửa năm”. thâm hụt trong các dịch vụ khác được gọi là "thâm hụt kỹ thuật số" do thanh toán cho các nền tảng khổng lồ như Google và Apple gây ra.

Cho đến nay, thâm hụt đối với các dịch vụ khác chưa bao giờ vượt quá 3 nghìn tỷ yên (tính theo nửa năm), nhưng với mức thâm hụt 3.723,5 tỷ yên, thâm hụt đối với các dịch vụ khác đang lên tới 4 nghìn tỷ yên. So với cán cân thương mại có xu hướng phụ thuộc vào các điều kiện thị trường hàng hóa như giá dầu thô và cán cân du lịch cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng kinh tế nước ngoài, thâm hụt trong cán cân dịch vụ khác được quy định bởi các khoản thanh toán lớn, các công ty nền tảng về cơ bản sẽ tiếp tục tăng.

Đây là một nguyên nhân gây lo ngại vì nó sẽ làm giảm mức thặng dư tài khoản vãng lai và từ đó khiến đồng yên suy yếu.

■ Lý do lớn nhất khiến người ta lo ngại về việc đồng yên mất giá trong trung và dài hạn

Tất nhiên, thặng dư du lịch cũng đang tích lũy với tốc độ cao nhất từ trước đến nay và khoản thặng dư 1.649,7 tỷ yên là "lớn nhất từ trước đến nay trong nửa năm".

Tuy nhiên, với tình trạng thiếu lao động trầm trọng trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống như trường hợp Tankan của Ngân hàng Nhật Bản, có thể thấy rằng Nhật Bản hiện đang bước vào giai đoạn khó duy trì nguồn cung mặc dù có nhu cầu trong nước.

Tóm lại, trong khi ngoại tệ mang lại thặng dư trong cán cân du lịch đang gần đạt mức trần, vẫn còn nhiều chỗ cho sự thâm hụt ở các dịch vụ khác, nơi thanh toán đang tăng chủ yếu cho các dịch vụ kỹ thuật số sẽ mở rộng, điều này không xảy ra mà cán cân dịch vụ của Nhật Bản đang phải đối mặt.

Nói cách khác, cho dù có thu được bao nhiêu ngoại tệ thông qua các ngành sử dụng nhiều lao động như du lịch thì cũng không có khả năng khoản thanh toán ngoại hối từ các ngành sử dụng nhiều vốn như dịch vụ nền tảng sẽ không dừng lại. Sự mất giá trung và dài hạn của đồng Yên được coi là nguyên nhân gây lo ngại vì hiện tượng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh điều này.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top