Covid-19 Tình hình corona tại Nhật Bản ngày 20 tháng 12

Covid-19 Tình hình corona tại Nhật Bản ngày 20 tháng 12

Hôm nay, 20 tháng 12, Nhật Bản có thêm 2052 ca dương tính mới. Và cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hôm nay cũng là ngày Nhật chạm ngưỡng 20 vạn (tức 200 nghìn) ca dương tính. Số người tử vong tính đến thời điểm hiện tại là 2917 người.
Và một điều đáng chú ý là chỉ 52 ngày số người dương tính đã tăng từ con số 100 nghìn người lên 200 nghìn người. Bình quân mỗi ngày có 1923 ca dương tính mới.
covid19.jpg


 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top