Xã hội Tư cách lưu trú “Lao động kỹ năng đặc định số 2”, mở rộng đến 11 lĩnh vực . Được sự chấp thuận của Đảng Dân chủ Tự do

Xã hội Tư cách lưu trú “Lao động kỹ năng đặc định số 2”, mở rộng đến 11 lĩnh vực . Được sự chấp thuận của Đảng Dân chủ Tự do

0414ginou1.jpg


Ủy ban đặc biệt về lao động nước ngoài của Đảng Dân chủ Tự do, Ủy ban điều tra các vấn đề việc làm và Ủy ban pháp luật đã tổ chức một cuộc họp chung tại trụ sở đảng vào ngày 23, về tình trạng cư trú "Lao động kỹ năng đặc định số 2" mà người lao động nước ngoài có kỹ năng lành nghề có thể đạt được. Phê duyệt phương án mở rộng từ 2 lĩnh vực hiện nay lên 11 lĩnh vực. Chính phủ có kế hoạch đưa ra quyết định của Nội các vào tháng 6.

Lao động kỹ năng đặc định là một hệ thống bắt đầu vào tháng 4 năm 2019 để tiếp nhận người nước ngoài trong các lĩnh vực công nghiệp cụ thể đang thiếu lao động nghiêm trọng. Hệ thống bao gồm thị thực “Loại 1” với tổng thời gian lưu trú là 5 năm và thị thực “Loại 2”, yêu cầu nhiều kỹ năng hơn và không có giới hạn trên về số lần gia hạn thời gian lưu trú. Mặc dù "loại 1" tiếp nhận lao động nước ngoài trong tất cả 12 lĩnh vực, nhưng việc chuyển sang "loại 2" chỉ giới hạn trong lĩnh vực "xây dựng" và "đóng tàu".

20230523-00000044-jij-000-6-view.jpg


Nếu đạt được thị thực "loại 2" , người nước ngoài sẽ có thể làm việc vô thời hạn và sẽ được phép mang theo gia đình của mình. Trong số 12 lĩnh vực, "chăm sóc điều dưỡng" được đối xử tương tự theo một hệ thống riêng biệt và nếu việc mở rộng các lĩnh vực cho "loại 2" được thực hiện, con đường trở thành thường trú nhân sẽ được mở ra cho người lao động nước ngoài trong tất cả 12 lĩnh vực kỹ năng được chỉ định.

Tính đến cuối tháng 2, có 146.002 người thuộc thị thực "loại 1" và chỉ 10 người thuộc "loại 2" . Vì những người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc theo thị thực "loại 1" khi bắt đầu hệ thống sẽ trở về nước sau tháng 4 năm 2024 khi thời gian lưu trú của họ đạt đến mức tối đa nên các đánh giá cho phép chuyển sang "loại 2" đã và đang được chính phủ tiếp tục thảo luận.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top