Xã hội Tỷ lệ ủng hộ nội các ở mức 31%, phục hồi lên mức 30% lần đầu tiên sau 8 tháng, 81% phản đối việc Thủ tướng Kishida tái đắc cử.

Xã hội Tỷ lệ ủng hộ nội các ở mức 31%, phục hồi lên mức 30% lần đầu tiên sau 8 tháng, 81% phản đối việc Thủ tướng Kishida tái đắc cử.

kishida.jpg


Trong một cuộc thăm dò dư luận chung do Sankei Shimbun và FNN (Fuji News Network) thực hiện vào ngày 15 và 16, tỷ lệ ủng hộ của Nội các Kishida Fumio đã tăng 3,5 điểm so với cuộc khảo sát trước đó (18 và 19 tháng 5) lên 31,2%, phục hồi về mức 30% lần đầu tiên sau 8 tháng. Tỷ lệ không ủng hộ là 64,4% (giảm 2,5 điểm so với khảo sát trước). Mặt khác, khi được hỏi liệu có muốn Thủ tướng Kishida tiếp tục tại vị trong bao lâu, chỉ 16,1% trả lời "ngay cả sau tháng 9", nếu ông sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử chủ tịch Đảng Dân chủ tự do và tiếp tục tại vị, trong khi 81,5% trả lời “thay thế ngay” hoặc “đến hết nhiệm kỳ chủ tịch đảng vào tháng 9”.

Khi được hỏi họ sẽ bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử đại diện theo tỷ lệ cho cuộc bầu cử Hạ viện tiếp theo, lựa chọn phổ biến nhất là Đảng Dân chủ tự do với 25,1%. Tiếp theo là Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản với 13,8%, Đảng Phục hồi Nhật Bản với 7,3%, Đảng Công Minh với 4,4% và Đảng Cộng sản với 2,9%. Số người “chưa biết/chưu thể nói/chưa quyết định” chiếm 34,1%.

Về hình thức chính phủ sau cuộc bầu cử Hạ viện tiếp theo, 43,9% (giảm 4,8 điểm so với cuộc bầu cử trước) cho rằng "sự thay đổi chính phủ tập trung vào các đảng đối lập hiện tại" trong khi 43,7% (tăng 3,9 điểm) cho rằng "sẽ tiếp tục là chính phủ tập trung vào Đảng Dân chủ tự do và Công minh" .

Mặt khác, để đối phó với vụ bê bối về việc một phe của Đảng Dân chủ tự do không báo cáo thu nhập của đảng gây quỹ chính trị, Đảng đã đưa ra một đề xuất sửa đổi Đạo luật kiểm soát quỹ chính trị bao gồm các tuyên bố của Đảng Công Minh và Đảng Phục hồi Nhật Bản, với 60,3% cho biết “không đánh giá” hoặc “không đánh giá lắm”, vượt xa con số 30,4% cho biết "đánh giá ” hoặc “đánh giá ở một mức độ nào đó”.

Ngoài ra, 59,5% số người được hỏi cho biết họ “không mong đợi nhiều” hoặc “không mong đợi nhiều chút nào” từ hệ thống “Trợ cấp hỗ trợ nuôi con và nuôi con”, hệ thống thu thuế từ nhiều thế hệ. Về phí bảo hiểm y tế công cộng, như một biện pháp nhằm chống lại tỷ lệ sinh giảm, trong khi 38,9% cho biết họ “mong đợi rất nhiều” hoặc “mong đợi nhất định”.

Về việc bắt đầu tháng này cắt giảm thuế suất cố định 40.000 yên mỗi người đối với thuế thu nhập và các loại thuế khác như một biện pháp để chống lại giá cả tăng cao, nhiều người cho biết họ "không đánh giá cao điều đó chút nào" hoặc "không đánh giá cao" (54,7%) so với việc họ nói rằng họ "đánh giá cao" hoặc "đánh giá ở một mức độ nhất định" (42,9%).

Khi được yêu cầu chọn hai chính sách muốn Thủ tướng giải quyết nhất, kết quả là “các biện pháp chống giá cả tăng cao” ở mức 47,5% (tăng 10,9 điểm so với khảo sát trước), “tăng lương, việc làm và các biện pháp kinh tế” ở 35,4% (giảm 1,5 điểm), "các vấn đề an sinh xã hội như lương hưu, chăm sóc y tế và chăm sóc điều dưỡng" ở mức 33,9% (giảm 1,9 điểm) và "hỗ trợ trẻ em và nuôi con" ở mức 30,5% (tăng 1,5 điểm).

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top