Xã hội Ước tính đầu tiên của JICA : Nguồn nhân lực nước ngoài "cần gấp 4 lần hiện nay" vào năm 2040.

Xã hội Ước tính đầu tiên của JICA : Nguồn nhân lực nước ngoài "cần gấp 4 lần hiện nay" vào năm 2040.

hw414_AS20220203002973_comm.jpg


Để đạt được mức tăng trưởng kinh tế mà chính phủ đặt mục tiêu vào năm 2040, cần 6,74 triệu lao động nước ngoài, gấp khoảng 4 lần con số hiện tại và ước tính sẽ thiếu 420.000 người với phương pháp tiếp nhận hiện tại. JICA ( Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản )và các tổ chức khác đã tổng kết và công bố vào ngày 3. Người ta nói rằng đây là ước tính dài hạn đầu tiên về cung và cầu của lao động nước ngoài, và đó sẽ là điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận trong tương lai.

Nghiên cứu do JICA và Viện Nghiên cứu Giá trị của Ngân hàng Phát triển Nhật Bản thực hiện. Dựa trên kịch bản của chính phủ, mục tiêu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2040 được đặt ra là 704 nghìn tỷ yên, tăng 36% so với năm 2015. Giả định rằng dân số lao động trong nước sẽ giảm và đầu tư vốn như tự động hóa để bổ sung lao động sẽ thúc đẩy, ước tính 4,19 triệu lao động nước ngoài sẽ được yêu cầu trong năm 2030 và 6,74 triệu lao động trong năm 2040 để đạt được mục tiêu.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , tính đến cuối tháng 10 năm 2021, có khoảng 1.727.000 lao động nước ngoài tại Nhật Bản, trong đó có khoảng 350.000 lao động “đào tạo kỹ năng” với mục đích học hỏi kỹ năng và kỹ thuật tại Nhật Bản, khoảng 330.000 du học sinh đang làm công việc bán thời gian với tư cách lưu trú "hoạt động ngoài tư cách lưu trú". Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2040, sẽ cần gấp khoảng 4 lần so với số lượng lao động nước ngoài hiện tại.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top