Về nhà học DH

Nhocnago

New Member
Định học lấy bằng DH, nhưng Nhóc kô biết ngành nghề nào để kiếm việc dễ dàng ở Nhật. Nhờ tư vấn ah. Xin thưa, nghề dành cho nữ.
 
Top