bảo hiểm

  1. yuki1485

    Lịch sử Lịch sử của bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản

    Tác động của cú sốc Lehman năm 2008 đối với ngành bảo hiểm nhân thọ là rất lớn, với 184,1 tỷ yên của Bảo hiểm nhân thọ Asahi, 179,8 tỷ yên của Bảo hiểm nhân thọ Mitsui , 52 tỷ yên của Bảo hiểm nhân thọ Daido và 15,5 tỷ yên của Bảo hiểm nhân thọ Life trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm...
  2. yuki1485

    Pháp luật Bảo hiểm xe đạp bắt buộc và bối cảnh của sự mở rộng quy định ...... một loạt phán quyết bồi thường giá trị cao

    Theo một cuộc khảo sát của Yomiuri Shimbun, hơn một nửa trong số 47 quận và 20 thành phố do chính phủ chỉ định , hơn một nửa trong số 28 quận và 11 thành phố, đã ban hành các quy định (bao gồm cả nghĩa vụ nỗ lực) kèm bắt buộc người dân phải tham gia bảo hiểm xe đạp. Đã 5 năm kể từ khi tỉnh Hyogo...
Top