chuyển việc

  1. yuki1485

    Việc làm 65% những người muốn chuyển việc một lần nữa sau khi Corona lắng xuống muốn "thay đổi công việc hiện tại sang một công việc khác"

    Vào ngày 6 tháng 10 năm 2021, Mynavi đã công bố kết quả “Khảo sát về Đặc điểm hành vi trong các hoạt động thay đổi việc làm năm 2021”. Đối tượng của cuộc khảo sát này là nhân viên toàn thời gian ở độ tuổi 20 và 50 đã chuyển việc trong năm qua ( sau tháng 6 năm 2020 ), kết quả khảo sát cho biết...
  2. yuri

    Việc làm Nhật Bản: Tỷ lệ chuyển việc từ dịch vụ ăn uống sang các ngành khác nhau là 48,8%?

    Có bao nhiêu người đã trở nên tích cực hơn trong việc thay đổi công việc do ảnh hưởng của virus corona mới? Trong một cuộc khảo sát, trong số những người nam giới và nữ giới ở độ tuổi 20 và 50 làm nhân viên toàn thời gian, 36,9% nam giới và nữ giới đã thay đổi công việc vào năm 2020 trả lời rằng...
Top