chuyển việc

  1. yuri

    Việc làm Nhật Bản: Tỷ lệ chuyển việc từ dịch vụ ăn uống sang các ngành khác nhau là 48,8%?

    Có bao nhiêu người đã trở nên tích cực hơn trong việc thay đổi công việc do ảnh hưởng của virus corona mới? Trong một cuộc khảo sát, trong số những người nam giới và nữ giới ở độ tuổi 20 và 50 làm nhân viên toàn thời gian, 36,9% nam giới và nữ giới đã thay đổi công việc vào năm 2020 trả lời rằng...
Top