Việc làm 65% những người muốn chuyển việc một lần nữa sau khi Corona lắng xuống muốn "thay đổi công việc hiện tại sang một công việc khác"

Việc làm 65% những người muốn chuyển việc một lần nữa sau khi Corona lắng xuống muốn "thay đổi công việc hiện tại sang một công việc khác"

Vào ngày 6 tháng 10 năm 2021, Mynavi đã công bố kết quả “Khảo sát về Đặc điểm hành vi trong các hoạt động thay đổi việc làm năm 2021”. Đối tượng của cuộc khảo sát này là nhân viên toàn thời gian ở độ tuổi 20 và 50 đã chuyển việc trong năm qua ( sau tháng 6 năm 2020 ), kết quả khảo sát cho biết 800 người đã chuyển việc và 800 người đang trong quá trình chuyển việc, tổng cộng 1600 người.

img_23a1218f3c9c0df6e81dff28242a77cc197381.jpg


Đầu tiên, xét đến những người đã chuyển việc trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 đạt tỷ lệ 11,9% , tăng 0,6% của cuộc khảo sát năm trước ( những người đã chuyển việc trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020) là 11,3%.

Mặt khác, số người chuyển việc trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 và thực sự đã chuyển việc là 1,9%, giảm 0,8 điểm so với mức 2,7% trong cuộc khảo sát năm trước. Các hoạt động chuyển việc của nhân viên toàn thời gian vẫn tích cực như trước khi lan rộng lây nhiễm Corona mới, nhưng người ta nhận thấy rằng số lượng tuyển dụng người có kinh nghiệm ngày càng tăng và số lượng người có thể chuyển việc ngày càng giảm.

Tiếp theo, khi xem xét liệu những người có khả năng chuyển việc có chuyển việc một lần nữa sau khi Corona lắng xuống hay không , 58,6% trả lời rằng họ muốn chuyển việc một lần nữa sau khi Corona lắng xuống. Tỷ lệ cao nhất trong số những người trả lời "Tôi muốn chuyển việc một lần nữa" là 66,7% hiện đang làm việc trong ngành dịch vụ.

Tiếp theo, Mynavi đã điều tra phương thức chuyển việc mà những người đã trả lời "Tôi muốn chuyển việc một lần nữa sau khi Corona lắng xuống". Kết quả là 65,0% trả lời rằng họ muốn thay đổi lại công việc ở một ngành, nghề khác với công việc và vị trí hiện tại.

Khảo sát về nhu cầu công việc phụ và công việc thứ hai, nghỉ việc chăm sóc con cái của nam giới

images (84).jpg


Mynavi cũng đã điều tra tỷ lệ chấp thuận và tỷ lệ thực hiện thực tế của các công việc phụ và công việc phụ tại nơi làm việc hiện tại. "Tỷ lệ chấp thuận" là 37,8% và "tỷ lệ thực hiện thực tế" là 29,5%. Các ngành có tỷ lệ phê duyệt và tỷ lệ thực hiện cao nhất là "Công nghệ thông tin, viễn thông và Internet", với "tỷ lệ chấp thuận" là 49,8% và "tỷ lệ thực hiện" là 37,8%.

Ngoài ra, khi được hỏi về nhu cầu của các công việc phụ và công việc thứ hai trong tương lai, 84,5% trả lời rằng “Tôi nghĩ nhu cầu sẽ tăng lên”. Theo ngành, hơn 70% tất cả các ngành trả lời rằng "nhu cầu sẽ tăng lên".

Về việc nam giới nghỉ việc chăm sóc con cái, 45,1% trả lời rằng họ "có thể nghỉ ngay bây giờ" và 47,1% cho rằng họ "có thể nghỉ sau khi luật sửa đổi" . Sự khác biệt giữa trước và sau khi sửa đổi luật chỉ là 2,0 điểm , cho thấy giá trị kỳ vọng cho việc nghỉ việc chăm sóc con cái của nam giới do việc thực thi sửa đổi luật vào tháng 4 năm 2022 là thấp.

74,4% người được hỏi trả lời rằng họ có "ấn tượng tốt" "về "ấn tượng của công ty cho nam giới nghỉ việc chăm con dễ dàng" . Theo độ tuổi và giới tính, tỷ lệ này đặc biệt cao ở những người trẻ tuổi như "nam giới ở độ tuổi 30", "nữ giới ở độ tuổi 20" và "nữ giới ở độ tuổi 30". Khi được hỏi "Việc nghỉ việc chăm sóc con cái đối với nam giới như một lựa chọn để thay đổi công việc có là điều quan trọng không ?", 52,5% trả lời rằng điều đó là "quan trọng". Nhìn vào độ tuổi và giới tính, "nam giới độ tuổi 20" và "nam giới độ tuổi 30" đều cao, vượt quá 60%.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top