Việc làm Nhật Bản : Xếp hạng những điều quan trọng khi chuyển việc, vị trí đầu tiên là "nội dung công việc thú vị".

Việc làm Nhật Bản : Xếp hạng những điều quan trọng khi chuyển việc, vị trí đầu tiên là "nội dung công việc thú vị".

pixta_18481639_M-640x320.jpg


Wantedly, điều hành trang mạng xã hội SNS "Wantedly", đã thực hiện một "Khảo sát về việc chuyển việc và các công việc phụ trong thảm họa Corona ". Khi được hỏi về các điều quan trọng khi chuyển việc, vị trí đầu tiên là "nội dung công việc thú vị" (60%), vị trí thứ hai là "sự phát triển bản thân" (46%) và vị trí thứ ba là "mức lương" (45%).

So sánh các mục quan trọng khi chuyển việc theo loại công việc, "nội dung công việc thú vị" được xếp hạng đầu tiên trong tất cả các loại công việc. Tỷ lệ người được hỏi trả lời "nội dung công việc thú vị" là "lập kế hoạch kinh doanh" (81%), "giám đốc sản xuất" ( 74%) và "nhà thiết kế" ( 74%).

Các mục quan trọng khi chuyển việc theo số lần thay đổi công việc

Nhìn vào "các mục quan trọng khi chuyển việc" theo số lần thay đổi công việc, có xu hướng rằng khi số lượng thay đổi công việc tăng lên, "sự hài lòng về nội dung công việc", "mức lương" và "tính linh hoạt của phong cách làm việc" trở nên quan trọng hơn .

Khảo sát đã so sánh kết quả lần này với cuộc khảo sát trước ( thực hiện vào tháng 4 năm 2021 ) và cuộc khảo sát trước đó ( thực hiện vào tháng 10 năm 2021 ). So sánh các mục áp dụng cho "sẵn sàng làm công việc phụ" đã được thay đổi với"hiện đang làm công việc phụ" là 34% → 37% → 31% và "sẵn sàng thử" là 39% → 40% → 37%.

Khảo sát đã so sánh "nhu cầu nhiều nhất đối với các doanh nghiệp phụ" với kết quả của cuộc khảo sát trước đó. Kết quả là mức giảm lớn nhất là "mức lương" (21% → 15%) và mức tăng lớn nhất là "tính linh hoạt trong phong cách làm việc" (18% → 31%).

Cuộc khảo sát sử dụng Internet, 1456 người dùng SNS doanh nghiệp "Wantedly" đã tham gia trả lời. Thời gian khảo sát là 3-10/ 6.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top