Việc làm Nhật Bản: Tỷ lệ chuyển việc từ dịch vụ ăn uống sang các ngành khác nhau là 48,8%?

Việc làm Nhật Bản: Tỷ lệ chuyển việc từ dịch vụ ăn uống sang các ngành khác nhau là 48,8%?

Có bao nhiêu người đã trở nên tích cực hơn trong việc thay đổi công việc do ảnh hưởng của virus corona mới? Trong một cuộc khảo sát, trong số những người nam giới và nữ giới ở độ tuổi 20 và 50 làm nhân viên toàn thời gian, 36,9% nam giới và nữ giới đã thay đổi công việc vào năm 2020 trả lời rằng họ trở nên "năng động". (Chiyoda-ku, Tokyo). "Đặc biệt, 51,2% nam giới ở độ tuổi 20 trả lời rằng họ trở nên tích cực hơn trong việc thay đổi công việc do virus corona mới." (My navi)

Tỷ lệ chuyển dịch sang các ngành khác nhau là 48,8%, tăng 0,6 điểm so với năm trước (48,2%). Theo ngành, những người có công việc trước đây là "y tế / phúc lợi / chăm sóc dài hạn" hoặc "công nghệ thông tin / truyền thông / internet" tiếp tục chuyển việc sang cùng ngành. Mặt khác, tỷ lệ những người đã chuyển việc sang ngành khác là "dịch vụ ăn uống" với 82,4%, tăng 25,5 điểm so với năm trước (56,9%). "Tác động của virus corona mới đối với ngành 'dịch vụ thực phẩm' có thể nhìn thấy."

Trong một cuộc khảo sát sử dụng Internet, chúng tôi đã hỏi 1500 người là nam giới và nữ giới ở độ tuổi 20 và 50 đã thay đổi công việc trong năm 2020. Thời gian khảo sát từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (5).jpg
    ダウンロード (5).jpg
    11.6 KB · Lượt xem: 111

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top