kỹ thuật số

  1. yuri

    Sản phẩm Nghi ngờ về việc "phó thác cho bên ngoài". Lý do thực sự khiến DX Nhật Bản không tiến triển

    Tại Nhật Bản, chuyển đổi kỹ thuật số (DX) hiện đang thu hút sự chú ý như một chiến lược tăng trưởng doanh nghiệp. GAFA vẫn còn tiên tiến khi nói đến DX, nhưng nhiều công ty lớn của Nhật Bản lần đầu tiên nói rằng "đó không phải là đặc biệt" đối với các công ty đã phát triển nhanh chóng từ các...
  2. yuri

    Sản phẩm Nhật Bản: Xác nhận sự an toàn của cha mẹ thông qua kỹ thuật số. "Dịch vụ theo dõi" dễ dàng lần lượt xuất hiện

    Do sự lây lan của virus corona mới, nhiều người có thể không được về nhà bố mẹ đẻ trong những ngày nghỉ lễ cuối năm và đầu năm mới. Sự an toàn của cha mẹ ở xa là mối quan tâm lớn nhất của con cái nhưng lại dễ được theo dõi bằng cách sử dụng các dịch vụ sử dụng thiết bị kỹ thuật số. Tuy nhiên, nó...
Top