Xã hội Khoảng 30% người Nhật và khoảng một nửa số người trên thế giới biết mật khẩu của người khác.

Xã hội Khoảng 30% người Nhật và khoảng một nửa số người trên thế giới biết mật khẩu của người khác.

ダウンロード - 2022-10-31T174231.751.jpg


Avast đã công bố nghiên cứu về việc chia sẻ mật khẩu với các đối tác. Theo cuộc khảo sát, 53% người trên toàn thế giới trả lời rằng họ biết mật khẩu của người khác, và con số này là 29% ở Nhật Bản. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm 2022, nhắm vào hơn 7.000 người ở các khu vực Nhật Bản, Argentina, Vương quốc Anh, Pháp, Brazil, Tây Ban Nha và Mexico.

ầ.jpg


Ở Nhật Bản, trong số những người biết mật khẩu của người khác, 45% trả lời rằng họ biết mật khẩu của đối tác hiện tại của họ ( tỷ lệ trung bình trên thế giới là 66%) và những người biết mật khẩu của đối tác cũ của họ là 3% ( tỷ lệ trung bình trên thế giới là 15%) trong số đó.

Xem xét mật khẩu của đối tác cũ theo dịch vụ, Facebook chiếm 30% (tỷ lệ trung bình trên thế giới là 59%) và địa chỉ email công việc chiếm 40% ( tỷ lệ trung bình trên thế giới là 52%). Ngoài ra, 11% ( tỷ lệ trung bình trên thế giới là 19%) những người trả lời rằng họ có thể truy cập thông tin vị trí bằng Google hoặc Snapchat, v.v. và có những trường hợp có thể bị theo dõi ngay cả khi họ không biết mật khẩu.

Trong số các quốc gia được khảo sát, ở Nhật Bản có ít người chia sẻ mật khẩu hơn các quốc gia khác, nhưng khi được hỏi liệu họ có thay đổi mật khẩu tài khoản mà mình không biết hay không, 23% ( tỷ lệ trung bình trên thế giới là 26%) trả lời là có.

Vì có những trường hợp thông tin cá nhân trong điện thoại thông minh bị sử dụng sai mục đích, công ty không chỉ trả lại các vật phẩm vật lý như chìa khóa khi mối quan hệ với đối tác kết thúc mà còn có khả năng bị chia sẻ . Vì vậy cũng có yêu cầu công việc "chia tay kỹ thuật số", chẳng hạn như thay đổi mật khẩu nhất định và kiểm tra cài đặt của các ứng dụng chia sẻ thông tin vị trí.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top