thuế tiêu dùng

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Đảng Phục hồi Nhật Bản đề xuất với Thủ tướng Suga : Giảm thuế tiêu dùng có thời hạn xuống 5%.

    Nippon Ishin no Kai ( Đảng phục hồi Nhật Bản ) đã đề xuất với Thủ tướng Suga rằng mức thuế tiêu dùng nên tạm thời giảm xuống 5%, cho rằng người dân và doanh nghiệp đang ở trong tình trạng kinh tế nghiêm trọng hơn do tác động kéo dài của virus Corona mới. Vào ngày 3, ông Katayama, đồng đại...
Top