Xã hội Nhật Bản: Đảng Duy Tân đề xuất dự luật thuế suất thuế tiêu thụ 5%

Xã hội Nhật Bản: Đảng Duy Tân đề xuất dự luật thuế suất thuế tiêu thụ 5%

Vào ngày 10, Đảng Duy Tân đã đệ trình một dự luật lên Hạ viện để giảm mức thuế tiêu dùng xuống 5% trong thời hạn hai năm, nói rằng đó là một biện pháp để xây dựng lại nền kinh tế bị tổn hại do sự lan rộng của virus corona mới.

Sau khi hết thời hạn, mức thuế suất giảm sẽ được bãi bỏ và tăng mức thuế suất lên 8%.

Sau khi đệ trình dự luật, Yasushi Adachi, chủ tịch Quốc hội, đã chỉ trích chính sách của chính phủ về việc trợ cấp 100.000 yên tiền mặt và phiếu giảm giá cho những người dưới 18 tuổi.

“Nó gây ra nhiều xáo trộn và phát sinh chi phí quản lý hành chính rất lớn. Thay vì sự ngu ngốc như vậy, việc cắt giảm thuế sẽ hỗ trợ phần lớn cuộc sống của người dân”.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-12-10T182941.448.jpg
    ダウンロード - 2021-12-10T182941.448.jpg
    5.5 KB · Lượt xem: 111

Bài viết liên quan

Your content here
Top