tuyên bố khẩn cấp

  1. kamikaze

    Covid-19 Nhật Bản dự định gỡ bỏ tuyên bố khẩn cấp với 39 tỉnh. Tokyo, Osaka...vẫn được duy trì.

    Hôm nay, ngày 13 tháng 5, chính phủ Nhật đã quyết định gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với 39 tỉnh thành trên toàn quốc. Cụ thể, dự định 34 tỉnh không thuộc đối tượng đặc biệt của tuyên bố khẩn và 5 tỉnh thuộc đối tượng đặc biệt của tuyên bố khẩn là Ibaraki,Ishikawa, Gifu, Aichi và Fukuoka(tổng số...
Top