Xã hội Nhật Bản: Có tới 790.000 lượt tư vấn liên quan đến việc tạm dừng kinh doanh, giảm thu nhập và điều kiện sống khó khăn do tuyên bố khẩn cấp

Xã hội Nhật Bản: Có tới 790.000 lượt tư vấn liên quan đến việc tạm dừng kinh doanh, giảm thu nhập và điều kiện sống khó khăn do tuyên bố khẩn cấp

Vào ngày 24, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi báo cáo rằng số lượng các cuộc tham vấn mới vào năm 2020, khi đại dịch corona lây lan, đạt mức cao kỷ lục khoảng 790.000 lượt tại "tổ chức hỗ trợ tư vấn độc lập" của chính quyền địa phương. Tăng gấp 3 lần so với năm tài chính 2019, số lần tham vấn từ nam giới trong độ tuổi 20 và 30 đã tăng khoảng bốn lần. Bộ phân tích rằng "đại dịch corona đang làm lan rộng khó khăn của những người trẻ tuổi."

Các tổ chức hỗ trợ được thành lập bởi 906 chính quyền địa phương như các tỉnh và thành phố. Số lượt tham vấn trong năm 2020 là 786.195 lượt trên toàn quốc, gấp ba lần so với năm 2019 (248.398 lượt) do sự gia tăng các cuộc tham vấn từ những người bị buộc phải tạm dừng kinh doanh hoặc giảm thu nhập do tuyên bố tình trạng khẩn cấp. So sánh tháng 1 năm 2021 (khoảng 42.000 lượt) và tháng 1 năm 2020 (khoảng 18.000 lượt), số nam giới ở độ tuổi 20 tăng gấp 4 lần, và số nam giới ở độ tuổi 30 tăng 3,9 lần ...

Các cơ quan viện trợ đang giới thiệu "phúc lợi an ninh nhà ở" cung cấp số tiền tương đương tiền thuê nhà cho những người không nhận được phúc lợi. Số lượng quyết định thanh toán cho giai đoạn 2017-2019 là khoảng 4000 vụ mỗi năm, nhưng trong năm 2020, con số này đã tăng gấp 35 lần lên khoảng 140.000 vụ (khoảng 30,6 tỷ yên).

Hội đồng Phúc lợi Xã hội, nơi cung cấp một phần chi phí hoạt động của các tổ chức hỗ trợ, cũng đã yêu cầu giải quyết tình trạng thiếu nhân viên và Bộ sẽ bắt đầu hỗ trợ xác minh tại một cuộc họp đánh giá chuyên gia bắt đầu từ tháng này.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-10-25T141858.020.jpg
    ダウンロード - 2021-10-25T141858.020.jpg
    5.1 KB · Lượt xem: 71

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top