Covid-19 11% từ chối vắc xin, tỷ lệ người trẻ tuổi ngày càng cao. Khảo sát trực tuyến toàn quốc

Covid-19 11% từ chối vắc xin, tỷ lệ người trẻ tuổi ngày càng cao. Khảo sát trực tuyến toàn quốc

Trung tâm thần kinh và tâm thần quốc gia đã tóm tắt kết quả của một cuộc khảo sát nâng cao nhận thức về việc tiêm phòng virus corona mới. 11,3% số người được hỏi trả lời rằng họ không muốn tiêm chủng. Tỷ lệ người trẻ tuổi càng cao và theo giới tính, tỷ lệ này phổ biến hơn ở phụ nữ. Tỷ lệ từ chối có xu hướng cao hơn đối với những người không tin tưởng vào chính phủ hoặc chính sách corona của chính phủ.

■ Tỷ lệ từ chối của phụ nữ trẻ 15,6%

Cuộc khảo sát được thực hiện trên Internet vào tháng 2 năm nay đối với khoảng 26.000 người ở độ tuổi 20 và 70. Khảo sát đã phân tích khoảng 23.000 câu trả lời hợp lệ. Thực hiện các điều chỉnh để khu vực sống, độ tuổi, giới tính, lịch sử học vấn, v.v. không bị sai lệch. Khi được yêu cầu chọn từ ba lựa chọn "tôi muốn tiêm vắc xin", "tôi sẽ tiêm chủng sau khi xem tình hình" và "tôi không muốn tiêm chủng" lần lượt tương ứng là 35,9%, 52,8% và 11,3%.

Tỷ lệ phụ nữ từ 20 đến 39 tuổi trả lời "tôi không muốn tiêm vắc xin" cao nhất là 15,6% và giảm theo độ tuổi từ 40 đến 64 tuổi là 13,2% và 65 đến 79 tuổi là 7,7%.

Xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy ở nam giới, với 14,2% ở độ tuổi 20-39, 10,6% ở độ tuổi 40-64 và 4,8% ở độ tuổi 65-79.

■ Lý do từ chối phổ biến nhất là "phản ứng phụ"

Về lý do từ chối (cho phép nhiều câu trả lời) 73,9% người được hỏi trả lời rằng họ lo lắng về các phản ứng phụ. "Tôi không nghĩ nó hiệu quả lắm" là 19,4%, "tôi không có thời gian" là 8,8%, và "tôi không nghĩ là mình bị nhiễm bệnh" là 7,7%. Lý do từ chối là thế hệ càng trẻ, tỷ lệ gia tăng ảnh hưởng của SNS càng cao.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-07-02T080602.298.jpg
    ダウンロード - 2021-07-02T080602.298.jpg
    5.2 KB · Lượt xem: 147

Bài viết liên quan

Your content here
Top