covid 19

 1. yuki1485

  Covid-19 Di chứng corona, "cứ 4 người thì có 1 người" kể cả một năm rưỡi sau khi lây nhiễm.

  Một nhóm tại Trung tâm Y tế và Sức khỏe Toàn cầu Quốc gia đã phát hiện ra rằng cứ 4 người bị nhiễm Corona mới thì có hơn 1 người vẫn có ít nhất một triệu chứng di chứng thậm chí một năm rưỡi sau khi nhiễm bệnh. Rõ ràng là nhiều người nhận thức được di chứng ngay cả khi nhiễm ở thể nhẹ và các...
 2. yuki1485

  Covid-19 Ghi nhận chủng đột biến virus Corona mới "XBB.1.16", WHO thắt chặt giám sát.

  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định chủng mới "XBB.1.16" của chủng Omicron, loại virus đang lây lan nhanh chóng ở Ấn Độ và các quốc gia khác, là "dấu hiệu đột biến (VOI)" và đang theo dõi chặt chẽ. "XBB.1.16" là chủng đời sau của XBB, là sự hợp nhất của hai chủng BA của chủng Omicron. Hiện...
 3. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 2 tháng 4 : Xác nhận 6.262 ca nhiễm mới ở Nhật Bản, mức tăng trung bình hàng tuần là 23% ở Tokyo.

  Tại Nhật Bản, 6.262 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 2. Có 11 ca tử vong và 52 trường hợp bệnh nặng, giảm 11 ca so với ngày hôm trước. Có 789 ca nhiễm mới ở Tokyo, tăng 122 ca so với cùng ngày tuần trước, vượt qua con số của tuần trước trong ngày thứ hai liên tiếp. Số ca...
 4. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 30 tháng 3 : Xác nhận 7179 ca nhiễm mới, giảm 1.600 người so với tuần trước.

  Vào ngày 30, 7.179 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận tại Nhật Bản, giảm 1.600 ca so với một tuần trước. Ghi nhận 42 ca tử vong mới. Số bệnh nhân nặng là 68 người, bằng ngày hôm trước. Số ca nhiễm mới theo tỉnh là 956 ca ở Tokyo, 457 ca ở Kanagawa, 395 ca ở Osaka, 376 ca ở Hokkaido và 329 ca...
 5. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 29 tháng 3 : Xác nhận 8246 ca nhiễm mới trên toàn quốc, nhiều hơn 4000 ca so với tuần trước.

  Vào ngày 29, 8246 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận tại Nhật Bản, nhiều hơn 4.000 ca so với tuần trước. Có 35 ca tử vong mới và 68 trường hợp bệnh nặng, tăng 1 người so với ngày hôm trước. Tại Tokyo, 1002 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới tăng 629 người so với thứ Tư tuần trước...
 6. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 28 tháng 3 : Xác nhận 8371 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 630 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 8.371 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 28. Số ca nhiễm mới giảm 630 ca so với thứ Ba tuần trước. 43 trường hợp tử vong mới. Tổng cộng có 67 trường hợp mắc bệnh nặng, tăng 4 người so với ngày hôm trước. Tại Tokyo, 1001 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới...
 7. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 26 tháng 3 : Xác nhận 6167 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 260 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 6.167 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 26. Số ca nhiễm mới tăng khoảng 260 ca so với một tuần trước. 13 trường hợp tử vong mới. Tổng cộng có 59 trường hợp mắc bệnh nặng, giảm 6 người so với ngày hôm trước. Số ca nhiễm mới theo tỉnh là 667 ca ở Tokyo, 448 ca ở...
 8. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 23 tháng 3 : Xác nhận 8.815 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 1.100 ca so với tuần trước

  Vào ngày 23, 8.815 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận tại Nhật Bản, tăng 1.100 ca so với thứ Năm tuần trước. Có 73 trường hợp bệnh nặng , tuơng tự ngày trước đó và 48 trường hợp tử vong. Tokyo xác nhận 908 ca nhiễm mới trong ngày 23 . Con số đã tăng thêm 228 ca so với thứ Năm trước đó. Ghi...
 9. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 22 tháng 3 : Xác nhận 4.181 ca nhiễm Corona mới ở Nhật Bản, số ca nhiễm trung bình hàng tuần ở Tokyo giảm 21%.

  Vào ngày 22, có 4.181 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận ở Nhật Bản. 40 người tử vong và 73 người mắc bệnh nặng, giảm 3 người so với ngày trước đó. Số ca nhiễm mới tại Tokyo là 373 người , giảm 443 ca so với cùng ngày tuần trước, đánh dấu ngày giảm thứ 11 liên tiếp so với tuần trước. Số ca...
 10. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 21 tháng 3 : Xác nhận 9001 ca nhiễm mới trên toàn quốc , giảm 1.200 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 9.001 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 21. Số ca nhiễm mới giảm khoảng 1.200 ca so với thứ Ba tuần trước. Có 76 trường hợp bệnh nặng, tăng 1 ca so với ngày hôm trước và 36 trường hợp tử vong. Tại Tokyo, 877 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới giảm 111 ca so...
 11. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 16 tháng 3 : Xác nhận 7715 ca nhiễm mới trên toàn quốc, 57 người tử vong.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố vào ngày 16 có 7.715 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, giảm 2.000 ca so với thứ Năm tuần trước. Có 57 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại các tỉnh lớn là 347 ca ở Hokkaido, 680 ca ở Tokyo, 443 ca ở Aichi, 411 ca ở Osaka và 238 ca ở Fukuoka. Hỗ trợ du...
 12. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 15 tháng 3 : Xác nhận 9.552 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 2.000 ca so với tuần trước.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố vào ngày 15 rằng có 9.552 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, giảm 2.000 ca so với thứ Tư tuần trước. 61 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm mới tại các tỉnh lớn là 443 ca ở Hokkaido, 816 ca ở Tokyo, 552 ca ở Aichi, 494 ca ở Osaka và 385 ca ở...
 13. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 14 tháng 3 : Xác nhận 10.011 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 2.000 người so với tuần trước.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố vào ngày 14 có 11.011 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc., giảm khoảng 2.000 ca so với thứ ba tuần trước. Có 47 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại các tỉnh lớn là 501 ca ở Hokkaido, 988 ca ở Tokyo, 643 ca ở Aichi, 598 ca ở Osaka và 359...
 14. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 13 tháng 3 : Xác nhận 3.368 ca nhiễm mới trên toàn quốc, ít hơn 900 ca so với tuần trước.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố vào ngày 13 có 3.368 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, ít hơn khoảng 900 ca so với thứ Hai tuần trước. Có 27 người tử vong. Số ca nhiễm mới ở các tỉnh lớn là 112 ca ở Hokkaido, 313 ca ở Tokyo, 122 ca ở Aichi, 191 ca ở Osaka và 78 ca ở Fukuoka. ( Nguồn...
 15. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 9 tháng 3 : Xác nhận 9834 ca nhiễm mới trên toàn quốc, 80 người tử vong mới.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố vào ngày 9 có 9.834 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, giảm 1.600 ca so với thứ Năm tuần trước. Có 80 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại các tỉnh lớn là 387 ca ở Hokkaido, 794 ca ở Tokyo, 545 ca ở Aichi, 474 ca ở Osaka và 397 ca ở Fukuoka. Đeo khẩu...
 16. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 7 tháng 3 : Xác nhận 12.312 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 2700 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 12.312 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 7, giảm 2.700 người so với cùng ngày tuần trước. Có 85 ca tử vong mới. Tổng cộng có 124 trường hợp bệnh nặng, giảm 7 người so với ngày trước đó . Theo tỉnh, Tokyo có số ca nhiễm mới cao nhất với 989 ca , tiếp theo là...
 17. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 6 tháng 3 : Xác nhận 4150 ca nhiễm mới, giảm 1000 ca so với cùng ngày tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 4.150 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 6 . Số ca nhiễm mới giảm khoảng 1.000 ca so với thứ Hai tuần trước. Tổng cộng có 131 trường hợp bệnh nặng và 37 người được xác nhận đã tử vong. Tại Tokyo, 335 ca nhiễm mới đã được xác nhận trong ngày 6 . Số ca nhiễm mới giảm 35...
 18. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 5 tháng 3 : Xác nhận 8.668 ca nhiễm mới trên toàn quốc, ghi nhận 0 ca tử vong tại Tokyo kể từ ngày 19 tháng 7 năm ngoái.

  Tại Nhật Bản, 8.668 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 5 . Có 29 người tử vong và 132 trường hợp bệnh nặng, nhiều hơn 1 trường hợp so với ngày trước đó. Tại Tokyo, 705 ca nhiễm mới đã được công bố trong ngày 5, giảm 105 ca so với cùng ngày tuần trước trong ngày thứ hai liên...
 19. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 2 tháng 3 : Xác nhận 11.506 ca nhiễm mới trên toàn quốc , 87 người tử vong.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố vào ngày 2 rằng có 11.506 trường hợp nhĩm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc, ít hơn khoảng 3.600 so với thứ Năm tuần trước. Có 87 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại các tỉnh lớn là 414 ca ở Hokkaido, 952 ca ở Tokyo, 691 ca ở Aichi, 698 ca ở...
 20. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 1 tháng 3 : Xác nhận 13.799 ca nhiễm mới trên toàn quốc , giảm 4.800 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 13.799 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 1, Ít hơn khoảng 4.800 trường hợp so với thứ Tư tuần trước . Có 86 ca tử vong mới , 160 trường hợp bệnh nặng, giảm 6 người so với ngày trước đó. Tại Tokyo, 1.028 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới giảm 167 ca...
Top