covid 19

 1. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 21 tháng 3 : Xác nhận 9001 ca nhiễm mới trên toàn quốc , giảm 1.200 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 9.001 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 21. Số ca nhiễm mới giảm khoảng 1.200 ca so với thứ Ba tuần trước. Có 76 trường hợp bệnh nặng, tăng 1 ca so với ngày hôm trước và 36 trường hợp tử vong. Tại Tokyo, 877 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới giảm 111 ca so...
 2. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 16 tháng 3 : Xác nhận 7715 ca nhiễm mới trên toàn quốc, 57 người tử vong.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố vào ngày 16 có 7.715 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, giảm 2.000 ca so với thứ Năm tuần trước. Có 57 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại các tỉnh lớn là 347 ca ở Hokkaido, 680 ca ở Tokyo, 443 ca ở Aichi, 411 ca ở Osaka và 238 ca ở Fukuoka. Hỗ trợ du...
 3. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 15 tháng 3 : Xác nhận 9.552 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 2.000 ca so với tuần trước.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố vào ngày 15 rằng có 9.552 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, giảm 2.000 ca so với thứ Tư tuần trước. 61 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm mới tại các tỉnh lớn là 443 ca ở Hokkaido, 816 ca ở Tokyo, 552 ca ở Aichi, 494 ca ở Osaka và 385 ca ở...
 4. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 14 tháng 3 : Xác nhận 10.011 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 2.000 người so với tuần trước.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố vào ngày 14 có 11.011 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc., giảm khoảng 2.000 ca so với thứ ba tuần trước. Có 47 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại các tỉnh lớn là 501 ca ở Hokkaido, 988 ca ở Tokyo, 643 ca ở Aichi, 598 ca ở Osaka và 359...
 5. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 13 tháng 3 : Xác nhận 3.368 ca nhiễm mới trên toàn quốc, ít hơn 900 ca so với tuần trước.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố vào ngày 13 có 3.368 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, ít hơn khoảng 900 ca so với thứ Hai tuần trước. Có 27 người tử vong. Số ca nhiễm mới ở các tỉnh lớn là 112 ca ở Hokkaido, 313 ca ở Tokyo, 122 ca ở Aichi, 191 ca ở Osaka và 78 ca ở Fukuoka. ( Nguồn...
 6. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 9 tháng 3 : Xác nhận 9834 ca nhiễm mới trên toàn quốc, 80 người tử vong mới.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố vào ngày 9 có 9.834 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, giảm 1.600 ca so với thứ Năm tuần trước. Có 80 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại các tỉnh lớn là 387 ca ở Hokkaido, 794 ca ở Tokyo, 545 ca ở Aichi, 474 ca ở Osaka và 397 ca ở Fukuoka. Đeo khẩu...
 7. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 7 tháng 3 : Xác nhận 12.312 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 2700 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 12.312 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 7, giảm 2.700 người so với cùng ngày tuần trước. Có 85 ca tử vong mới. Tổng cộng có 124 trường hợp bệnh nặng, giảm 7 người so với ngày trước đó . Theo tỉnh, Tokyo có số ca nhiễm mới cao nhất với 989 ca , tiếp theo là...
 8. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 6 tháng 3 : Xác nhận 4150 ca nhiễm mới, giảm 1000 ca so với cùng ngày tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 4.150 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 6 . Số ca nhiễm mới giảm khoảng 1.000 ca so với thứ Hai tuần trước. Tổng cộng có 131 trường hợp bệnh nặng và 37 người được xác nhận đã tử vong. Tại Tokyo, 335 ca nhiễm mới đã được xác nhận trong ngày 6 . Số ca nhiễm mới giảm 35...
 9. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 5 tháng 3 : Xác nhận 8.668 ca nhiễm mới trên toàn quốc, ghi nhận 0 ca tử vong tại Tokyo kể từ ngày 19 tháng 7 năm ngoái.

  Tại Nhật Bản, 8.668 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 5 . Có 29 người tử vong và 132 trường hợp bệnh nặng, nhiều hơn 1 trường hợp so với ngày trước đó. Tại Tokyo, 705 ca nhiễm mới đã được công bố trong ngày 5, giảm 105 ca so với cùng ngày tuần trước trong ngày thứ hai liên...
 10. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 2 tháng 3 : Xác nhận 11.506 ca nhiễm mới trên toàn quốc , 87 người tử vong.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố vào ngày 2 rằng có 11.506 trường hợp nhĩm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc, ít hơn khoảng 3.600 so với thứ Năm tuần trước. Có 87 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại các tỉnh lớn là 414 ca ở Hokkaido, 952 ca ở Tokyo, 691 ca ở Aichi, 698 ca ở...
 11. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 1 tháng 3 : Xác nhận 13.799 ca nhiễm mới trên toàn quốc , giảm 4.800 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 13.799 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 1, Ít hơn khoảng 4.800 trường hợp so với thứ Tư tuần trước . Có 86 ca tử vong mới , 160 trường hợp bệnh nặng, giảm 6 người so với ngày trước đó. Tại Tokyo, 1.028 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới giảm 167 ca...
 12. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 28 tháng 2 : Xác nhận 15.004 ca nhiễm mới trong nước, ít hơn 4.600 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 15.004 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 28, ít hơn khoảng 4.600 trường hợp mới được báo cáo mỗi ngày so với thứ Ba. Có 111 ca tử vong mới. 66 trường hợp bệnh nặng , giảm 4 người so với ngày hôm trước. Tại Tokyo, 1.181 ca nhiễm mới đã được xác nhận trong ngày...
 13. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 26 tháng 2 : Xác nhận 12.399 ca nhiễm mới trên toàn quốc, 62 người tử vong mới.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố vào ngày 26 có 12.399 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc, ít hơn khoảng 1.800 ca so với Chủ nhật tuần trước. Có 62 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại các tỉnh là 394 ca ở Hokkaido, 810 ca ở Tokyo, 594 ca ở Aichi, 718 ca ở Osaka và 500 ca...
 14. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 20 tháng 2 : Xác nhận 7020 ca nhiễm mới trên toàn quốc, ghi nhận 510 ca nhiễm ở Tokyo.

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố có 510 trường hợp nhiễm Corona mới ở Tokyo và 7.020 trường hợp nhiễm mới trên toàn quốc trong ngày 20 , ít hơn so với thứ Hai trước đó . Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , 510 ca nhiễm bệnh mới đã được báo cáo ở Tokyo vào ngày 20, ít...
 15. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 15 tháng 12 : Xác nhận 167.979 ca nhiễm Corona mới, tăng 35.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

  Tổng cộng có 167.979 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận tại Nhật Bản vào ngày 15, gày tăng khoảng 35.000 ca so với cùng ngày tuần trước . Có 461 trường hợp bệnh nặng, tăng 13 ca so với ngày trước đó. Tổng cộng có 253 người tử vong trên toàn quốc, bao gồm 29 người ở Hokkaido và 21...
 16. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 13 tháng 12 : Xác nhận 179.409 ca nhiễm mới trên toàn quốc, nhiều hơn 39.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 179.409 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 13, tăng 39.000 ca so với cùng ngày tuần trước. Có 283 ca tử vong mới và 431 trường hợp bệnh nặng, tăng 22 trường hơp so với ngày trước đó. Ba tỉnh Iwate (2.515 người ), Fukushima (3.705 người ) và Gunma (3.576 người ) có số ca...
 17. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 12 tháng 12 : Xác nhận 60.957 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 14.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

  Vào ngày 12, 60.957 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận tại Nhật Bản và số ca nhiễm mới tăng 14.000 ca so với cùng ngày tuần trước. 209 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận. Có 409 trường hợp bệnh nặng , tăng 23 ca so với ngày hôm trước. Số ca nhiễm mới ở Tokyo là 7.044 ca, tăng khoảng...
 18. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 11 tháng 12 : Xác nhận 119.174 ca nhiễm mới trên toàn quốc, hơn 100.000 ca trong 6 ngày liên tiếp.

  Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số người nhiễm bệnh ở Tokyo được công bố trong ngày 11 là 12.163 ca , tăng hơn 1.700 ca so với cùng ngày tuần trước. Số ca nhiễm vượt mức 10.000 người trong 6 ngày liên tục. Hiện có 15 bệnh nhân bệnh nặng nhập viện và 17 ca tử vong mới. Ngoài ra, 119.174 ca...
 19. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 7 tháng 12 : Xác nhận 148.797 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 11.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 148.797 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 7, tăng 11.000 trường hợp so với thứ Tư tuần trước. Cả nước có 346 trường hợp bệnh nặng, giảm 15 người so với ngày hôm trước và 235 người tử vong. Tại Tokyo, 14.946 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới tăng 547 ca so...
 20. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 6 tháng 12 : Xác nhận 140.277 ca nhiễm mới trên toàn quốc, 234 người tử vong.

  Vào ngày 6, có tổng cộng 140.277 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận tại Nhật Bản, tăng hơn 10.000 ca so với cùng ngày tuần trước. Theo tỉnh, có 15.501 ca ở Tokyo, 10.150 ca ở Aichi và 8.271 ca ở Saitama. Tổng cộng có 234 người tử vong, bao gồm 53 người ở Hokkaido, 16 người ở Kanagawa...
Top