Covid-19 3058 người nhiễm mới ở Tokyo, hơn 10.000 người nhiễm mới ở Nhật Bản trong 4 ngày liên tiếp

Covid-19 3058 người nhiễm mới ở Tokyo, hơn 10.000 người nhiễm mới ở Nhật Bản trong 4 ngày liên tiếp

Chính quyền Thủ đô Tokyo đã thông báo vào ngày 1 rằng 3058 người nhiễm mới corona đã được xác nhận.

Số người nhiễm mới mỗi ngày vượt quá 3000 người trong ngày thứ năm liên tiếp. Số người nhiễm mới trong cả nước là 10.177 người, vượt quá 10.000 người trong 4 ngày liên tiếp. Năm người được xác nhận là đã tử vong, và số người bị bệnh nặng là 691 người, tăng 24 người so với ngày hôm trước.

Số người mới mắc trung bình ở Tokyo trong tuần trước là 3105 người, bằng 213,6% so với tuần trước, cao hơn gấp đôi so với tuần trước. Theo nhóm tuổi, 1146 người ở độ tuổi 20, chiếm hơn 30%. Có 634 người ở độ tuổi 30, 433 người ở độ tuổi 40 và 323 người ở độ tuổi 50. Có 87 người từ 65 tuổi trở lên và 101 người bị bệnh nặng tính theo tiêu chuẩn của Tokyo, tăng 6 người so với ngày hôm trước.

Số người nhiễm mới ở 4 tỉnh sẽ chuyển sang tình trạng khẩn cấp từ lần thứ 2 là 1258 người ở Kanagawa, 899 người ở Saitama, 890 người ở Osaka và 767 người ở Chiba.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-08-02T081103.320.jpg
    ダウンロード - 2021-08-02T081103.320.jpg
    11 KB · Lượt xem: 42

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
Your content here
Top