Covid-19 4 thống đốc của khu vực xung quanh thủ đô Tokyo yêu cầu gia hạn tuyên bố cho đến ngày 31. Các tình huống khẩn cấp và các biện pháp ưu tiên

Covid-19 4 thống đốc của khu vực xung quanh thủ đô Tokyo yêu cầu gia hạn tuyên bố cho đến ngày 31. Các tình huống khẩn cấp và các biện pháp ưu tiên

Về tình trạng khẩn cấp dựa trên luật về các biện pháp đặc biệt đối với vi rút mới và "các biện pháp ưu tiên để ngăn chặn sự lây lan", thống đốc của các khu vực Tokyo, Kanagawa, Chiba và Saitama sẽ có mặt tại một hội nghị truyền hình vào ngày 6. Và cho biết sẽ đề nghị chính phủ gia hạn thời hạn đến ngày 31.

Trong yêu cầu gửi tới chính phủ được trình bày tại hội nghị truyền hình, nhấn mạnh rằng "tỷ lệ các chủng đột biến có khả năng lây nhiễm cao đang gia tăng nhanh chóng ở 1 khu vực thủ đô và 3 tỉnh, và tình hình là không thể đoán trước và rất khó khăn." Cần phải tiếp tục các biện pháp khẩn cấp hiện tại và các biện pháp ưu tiên như ngăn chặn sự lây lan." Khi thảo luận về các biện pháp trong tương lai với chính quyền địa phương, cũng yêu cầu các biện pháp linh hoạt được thực hiện tùy theo điều kiện thực tế của khu vực.

Vào ngày 25 tháng 4, chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 4 tỉnh là Tokyo, Osaka, Kyoto và Hyogo. Đối với ba tỉnh trong khu vực đô thị, các biện pháp ưu tiên đang được áp dụng ở một số khu vực. Ngoài ra vẫn đang trong quá trình gia hạn thời hạn vào ngày 11 tháng này, và đồng thời muốn nghe ý kiến của các chuyên gia sau khi phối hợp với chính quyền địa phương liên quan và quyết định gia hạn trong tuần. (Ông Karube)

 

Đính kèm

  • ダウンロード (74).jpg
    ダウンロード (74).jpg
    10.5 KB · Lượt xem: 190

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top