Việc làm 90% "lo lắng" khi tìm việc làm... Buổi giới thiệu trực tuyến tích cực cho việc "tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian"

Khi sự lây lan của virus corona mới tiếp tục, một cuộc khảo sát trên Internet đối với sinh viên từ cả hai trường đại học Ehime và Matsuyama ở tỉnh Ehime cho thấy gần 90% nói rằng họ "cảm thấy lo lắng về các hoạt động việc làm" và dưới 10% nói rằng “muốn tìm việc ở khu vực địa phương” liên quan đến nơi làm việc đã tìm thấy nó trong bản tóm tắt của trung tâm nghiên cứu kinh tế khu vực Iyogin (thành phố Matsuyama). Mặt khác, các ý kiến tích cực dễ thấy trong việc tìm việc trực tuyến.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, với sự hợp tác của cả hai trường đại học. Một bảng câu hỏi web đã được thực hiện trên hệ thống hỗ trợ lớp học trong hệ thống của trường, và 357 người đã trả lời.

Tổng cộng 87,6% sinh viên trả lời rằng họ "lo lắng" (67,2%) và "nếu phải nói thì chắc là lo lắng" (20,4%) về các hoạt động tìm việc của họ trong dịch corona. 11,8% người được hỏi trả lời rằng có sự thay đổi về nơi họ muốn kiếm việc làm và 80% trong số họ trả lời rằng họ muốn làm việc ở khu vực địa phương.

Về hoạt động tìm việc làm trực tuyến, khoảng 80% sinh viên đánh giá tích cực về “các buổi giới thiệu”, và khoảng 5 ý kiến tích cực cũng được đưa ra trong các buổi “thăm OB” và “phỏng vấn việc làm” cần giao tiếp hai chiều. Thật là một ý kiến hay. Trong khi ưu điểm là “tiết kiệm chi phí đi lại” (60,2%) và “tiết kiệm thời gian” (40,3%), thì cũng có các câu trả lời lại nêu ra những nhược điểm như “tôi không hiểu không khí của công ty” (67,8%).

Trung tâm nghiên cứu kinh tế khu vực Iyogin cho biết, “những sinh viên sử dụng trực tuyến hàng ngày đang chấp nhận việc sử dụng kiểu kết hợp gặp mặt trực tiếp và trực tuyến tùy theo tình hình trong nhiều cảnh khác nhau như tìm việc làm và các dịp lễ."

 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top