Xã hội Bảng xếp hạng "các quốc gia có nhiều người học tiếng Nhật" trên thế giới! Quốc gia xếp hạng 1 với "hơn 1 triệu người" đang học tiếng Nhật là ?

Xã hội Bảng xếp hạng "các quốc gia có nhiều người học tiếng Nhật" trên thế giới! Quốc gia xếp hạng 1 với "hơn 1 triệu người" đang học tiếng Nhật là ?

ダウンロード - 2021-04-14T141926.077.jpg


Japan Foundation, một cơ quan hành chính độc lập thuộc quyền quản lý của Bộ Ngoại giao,đã tiến hành khảo sát các cơ sở giáo dục tiếng Nhật ở nước ngoài từ năm 1974. Cuộc khảo sát này xem xét số lượng và tỷ lệ các cơ sở giáo dục tiếng Nhật, giáo viên, người học, v.v. theo quốc gia / khu vực và đã được báo cáo ba năm một lần kể từ năm 2003. Trong bài viết này, dựa trên kết quả trước đó (2018), chúng tôi sẽ giới thiệu "các quốc gia / khu vực có nhiều người học tiếng Nhật ở nước ngoài" theo định dạng xếp hạng. Quốc gia nào được xếp hạng cao? Hãy xem kết quả ngay sau đây.

Vị trí thứ ba: Hàn Quốc (531.511 người)

ダウンロード - 2021-04-14T141935.769.jpg


Vị trí thứ ba là Hàn Quốc, và tính đến năm 2018, có 513.511 người đang học tiếng Nhật. Mặc dù đã giảm từ khoảng 556.000 người học vào năm 2015 nhưng số lượng cơ sở giáo dục và giáo viên đang có xu hướng tăng lên.

Theo chi tiết của kết quả khảo sát, số lượng người học tiếng Nhật đã giảm do tỷ lệ sinh giảm xảy ra ở Hàn Quốc trong những năm gần đây. Chúng tôi cũng phân tích rằng việc học ngoại ngữ thứ hai ở giáo dục trung học cơ sở chuyển từ môn học bắt buộc thành môn học tự chọn cũng góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh. Tuy nhiên, số lượng người học tiếng Nhật tại các cơ sở giáo dục tư nhân ngày càng tăng, có thể nói rằng có rất nhiều người đang học tiếng Nhật với mục đích tìm việc làm, du học, tham quan,… tại Nhật Bản.

Vị trí thứ hai: Indonesia (709.479 người)

ダウンロード (8).png


Indonesia đứng thứ hai và tính đến năm 2018, 709.479 người đang học tiếng Nhật. Tính đến năm 2015, số lượng người học là khoảng 745.000 người, và mặc dù số lượng người học ngày càng giảm nhưng số lượng các cơ sở giáo dục và giáo viên đang tăng lên, tương tự như ở Hàn Quốc, là nước xếp vị trí thứ ba.

Theo kết quả khảo sát, việc học tiếng Nhật ở bậc trung học phổ thông là phổ biến nhất ở Indonesia. Tuy nhiên, vào năm 2013, chương trình giáo dục trung học phổ thông đã được sửa đổi, và tiếng Nhật vốn là môn học ngoại ngữ thứ hai bắt buộc đã trở thành một môn học tự chọn. Người ta nói rằng số lượng người học tiếng Nhật đã giảm dần . Tuy nhiên, mặc dù có thay đổi đôi chút tùy theo khu vực, nhưng số lượng người học tiếng Nhật trong giáo dục bậc tiểu học, giáo dục đại học và khu vực tư nhân ngày càng tăng.

Vị trí thứ nhất: Trung Quốc (1.004.625 người)

DB94A00D-A1CA-4A33-A60B-D1CD398DF155.png


Vị trí đầu tiên là Trung Quốc, nơi có 1.004.625 người đang theo học tiếng Nhật. Tính đến năm 2015, số lượng người học tiếng Nhật là khoảng 953.000 người, tăng khoảng 50.000 người. Số lượng các cơ sở giáo dục và giáo viên cũng đang tăng lên.

Theo kết quả khảo sát, số lượng người học tiếng Nhật ở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và khu vực tư nhân ngày càng tăng. Đặc biệt, ở Trung Quốc, tiếng Nhật có thể được chọn làm môn ngoại ngữ trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, vì vậy người ta nói rằng việc học tiếng Nhật đã bắt đầu sớm từ bậc tiểu học và trung học cơ sở. Ngoài ra, có vẻ như số lượng người lớn học tiếng Nhật đang tăng lên do du lịch ở Nhật Bản và thăng tiến ở Trung Quốc.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top