Xã hội Bảng xếp hạng “các tỉnh thành phố có dân số tăng trong 5 năm qua"! Vị trí thứ 3 là "tỉnh Kanagawa"

Xã hội Bảng xếp hạng “các tỉnh thành phố có dân số tăng trong 5 năm qua"! Vị trí thứ 3 là "tỉnh Kanagawa"

Theo số liệu năm 2021 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, tổng tỷ suất sinh, là một chỉ số về số trẻ em mà một phụ nữ sẽ sinh, sẽ là 1,34 vào năm 2020, giảm xuống dưới mức của năm trước đó lần thứ năm liên tiếp. Tỷ lệ tăng / giảm dân số ở Nhật Bản trong 5 năm qua là bao nhiêu?

Lần này, dựa trên số liệu điều tra dân số, chúng tôi sẽ gửi tới bạn bảng xếp hạng các tỉnh có tỷ lệ tăng / giảm dân số cao trong 5 năm 2015-2020.

* Các số liệu trong ngoặc đơn là tỷ lệ tăng / giảm dân số của từng tỉnh.

(Nguồn: Bộ Nội vụ và Truyền thông "Điều tra dân số cơ bản năm thứ 2 của Reiwa")

● Vị trí thứ 3: tỉnh Kanagawa (1,22%)

Vị trí thứ ba là tỉnh Kanagawa. Tỷ lệ tăng / giảm dân số 5 năm gần nhất vào năm 2020 là 1,22%.

Theo "báo cáo di cư dân số đăng ký thường trú cơ bản" vào năm 2020, số lượng người di cư quá mức ở tỉnh Kanagawa là khoảng 30.000 người, là con số cao thứ hai trong số ba quận của một thành phố. Tổng dân số năm 2020 là 9,24 triệu người, nhưng ước tính sẽ giảm xuống còn khoảng 8,1 triệu người vào năm 2050.

● Vị trí thứ 2: Tỉnh Okinawa (2,37%)

Vị trí thứ hai là tỉnh Okinawa. Tỷ lệ tăng / giảm dân số 5 năm gần nhất vào năm 2020 là 2,37%.

Tỉnh Okinawa có tỷ lệ trẻ em dưới 19 tuổi trên tổng dân số cao nhất là 22,24% và tổng tỷ suất sinh, cho biết số con mà một phụ nữ sẽ có trong đời, là 1,86, cũng là mức cao nhất ở Nhật Bản tính đến năm 2020. Đây là tỉnh duy nhất có dân số dự báo sẽ tăng vào năm 2030 tính đến năm 2020.

● Vị trí đầu tiên: Tokyo (3,94%)

Nơi đầu tiên là Tokyo. Tỷ lệ tăng / giảm dân số 5 năm gần nhất vào năm 2020 là 3,94%.

Theo "báo cáo di cư dân số đăng ký thường trú cơ bản" vào năm 2020, số lượng người di cư quá mức ở Tokyo là khoảng 30.000 người. Mặt khác, tổng tỷ suất sinh tính đến năm 2020 là 1,13, thấp nhất ở Nhật Bản. Dự kiến, dân số Tokyo sẽ giảm trong tương lai do lượng người nhập cư địa phương gia tăng do tình trạng làm việc từ xa tràn lan.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (3).jpg
    ダウンロード (3).jpg
    15 KB · Lượt xem: 218

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top