Covid-19 Bắt đầu tiêm chủng trên toàn quốc tại các địa điểm của Lực lượng Phòng vệ. Việc đặt trước vẫn tiến triển chậm

Covid-19 Bắt đầu tiêm chủng trên toàn quốc tại các địa điểm của Lực lượng Phòng vệ. Việc đặt trước vẫn tiến triển chậm

Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn vắc xin virus corona mới do Lực lượng phòng vệ vận hành ở Tokyo và Osaka đã bước vào giai đoạn tiêm chủng cho người già từ 65 tuổi trở lên trên toàn quốc vào ngày 14. Đối với việc tiêm chủng vào ngày 14 đến ngày 27, một số lượng lớn các vị trí đặt trước vẫn còn ở khu vực đô thị và vùng Kansai, giới hạn trong tổng số 7 tỉnh phủ.

Trung tâm Lực lượng phòng vệ có thể tiêm chủng cho 10.000 người ở Tokyo và 5000 người ở Osaka mỗi ngày. Đến ngày 13, hơn 60% số lượng đặt trước còn trống. Cần phải xem xét mở rộng phạm vi để lấp đầy, chẳng hạn như tiêm chủng cho các nhân viên lực lượng phòng vệ đang nổi lên trong chính phủ.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-06-14T082449.100.jpg
    ダウンロード - 2021-06-14T082449.100.jpg
    12.4 KB · Lượt xem: 198

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top