Kinh tế Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch viết lại số liệu thống kê công trình xây dựng, liệu có ảnh hưởng đến GDP?

Kinh tế Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch viết lại số liệu thống kê công trình xây dựng, liệu có ảnh hưởng đến GDP?

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã và đang viết lại số liệu thống kê về các công trình xây dựng không phép từ 8 năm trước. Có vẻ như điều đó đã quá mức so với tình hình thực tế, và có thể nó cũng ảnh hưởng đến cách tính GDP = tổng sản phẩm quốc nội.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã viết lại "khảo sát thống kê động về đơn hàng xây dựng" để nghe tình trạng đơn đặt hàng xây dựng của các công ty xây dựng. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch từng ghi giá trị ước tính khi nhà thầu chậm nộp hồ sơ. Sau đó, đã thực hiện đếm hai lần để thêm giá trị thực tế vào tháng gần nhất. Việc đếm kép bắt đầu vào tháng 6 năm 2013 và tiếp tục trong khoảng 8 năm cho đến khoảng mùa xuân năm nay.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã chỉ ra một vấn đề từ ban kiểm toán và đã sửa nó từ tháng 1 năm ngoái, nhưng không tiết lộ vấn đề này. Số liệu thống kê này cũng được sử dụng để tính toán GDP, và người ta đã chỉ ra rằng nó có thể có tác động và cũng có thể vi phạm luật thống kê.

 

Đính kèm

  • images.jpg
    images.jpg
    5.5 KB · Lượt xem: 108

Bài viết liên quan

Your content here
Top