Covid-19 Bộ trưởng Kono : Yêu cầu tăng số lượng "bác sĩ tiêm chủng" trong hiệp hội y tế Nhật Bản

Covid-19 Bộ trưởng Kono : Yêu cầu tăng số lượng "bác sĩ tiêm chủng" trong hiệp hội y tế Nhật Bản

ダウンロード - 2021-04-29T150045.520.jpg


Bộ trưởng Bộ tiêm chủng Kono đã xuất hiện trong một chương trình trên Nippon Television vào sáng ngày 29 và bày tỏ ý định yêu cầu Hiệp hội Y tế Nhật Bản tăng số lượng bác sĩ chịu trách nhiệm tiêm chủng vắc xin corona mới.

Bộ trưởng phụ trách tiêm chủng ông Kono cho biết : "Ở những nơi có số lượng cơ sở y tế ít thì vắc xin đang đến, nhưng lần này có vấn đề với những người phụ trách việc tiêm chủng, vì vậy chính phủ phải yêu cầu các hiệp hội y tế khác nhau hợp tác."

Bộ trưởng phụ trách tiêm chủng ông Kono nói "Chúng tôi muốn nghiêm túc thực hiện việc chi trả phí trợ cấp/ phí hợp tác cho các bác sĩ theo một cách nào đó" , ông bày tỏ ý định của mình xem xét đảm bảo cho các "bác sĩ tiêm chủng" chịu trách nhiệm tiêm chủng bằng cách chi trả phí hợp tác cho các bác sĩ.

Thủ tướng Suga sẽ dự kiến gặp Chủ tịch Nakagawa của Hiệp hội Y tế Nhật Bản vào ngày 30 và triển vọng sẽ yêu cầu hợp tác trong việc tiêm chủng như vậy.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top