Cách tính thuế thu Nhập ở Nhật

Cách tính thuế thu Nhập ở Nhật

Thỉnh thỏang thấy nhiều người thắc mắc về vấn đề này nên xin sơ qua 1 chút xíu.

1. Về cách tính thuế thu nhập:

Tỷ lệ thuế thu Nhập sẽ tăng lên cùng với tổng thu Nhập của bạn. Hay nói cách khác tỷ lệ thuế thu nhập sẽ có tỷ lệ thuận với thu Nhật của bạn.

Và nếu như các loại bảo hiểm thường lấy đối tượng là tổng thu Nhập của bạn khi chưa trừ các khoản thì thuế thu Nhập lại đánh vào đối tượng là số tiền đã trừ các khoản bảo hiểm. Tiền thuế thu nhập sẽ được khấu trừ từ lương tháng của bạn. Tuy thế cuối năm quyết toán người ta sẽ cân đối lại và trả lại cho bạn nếu thừa ra hoặc thu thêm nếu không đủ. Do đó có thể kết luận là thuế thu nhập sẽ được tính căn cứ vào thu nhập hàng năm của bạn. Tỷ lệ sẽ như sau:

Thu nhập(kể cả tiền thưởng) 1 năm của bạn là
+330 0000 yên >> 10 phần trăm
+330 0000 yên- 9000 0000 yên>20%-33 0000 yên
+900 0000 yên- 1800 0000 yên>30% - 123 0000 yên
180 0000 yên trở lên>>37%-249 0000 yên

Ví dụ thu nhập của bạn là :650 0000 yên

thì tiền thuế sẽ như sau:
650 0000 yên ×0.2-33 0000 yên = 97 0000 yên

2. Bạn là sinh viên và đi làm thêm có bị đánh thuế thu nhập không?

Vấn đề này không rõ lắm nhưng hình như nếu thu nhập tháng của bạn trên 12 0000 yên thì bị đánh thuế thu nhập. Nếu bạn đi làm thì nên hỏ rõ nơi bạn làm việc xem thế nào.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top