Kinh tế Chỉ số giá doanh nghiệp tăng 0,9% trong tháng 4 , mức tăng 38 tháng liên tiếp.

Kinh tế Chỉ số giá doanh nghiệp tăng 0,9% trong tháng 4 , mức tăng 38 tháng liên tiếp.

20240514-OYT1I50095-1.jpg
kin

Chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp tháng 4 (trung bình năm 2020 = 100, số liệu sơ bộ) được Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố ngày 14 là 121,2, tăng 0,9% so với cùng tháng năm ngoái. Đây là tháng tăng thứ 38 liên tiếp. Tốc độ tăng trưởng tương tự như tháng trước và ở mức dưới 1% trong tháng thứ sáu liên tiếp.

Chỉ số giá doanh nghiệp thể hiện xu hướng giá cả hàng hóa mua bán giữa các công ty. Trong tổng số 515 mặt hàng, có 395 mặt hàng tăng khoảng 80% và có 99 mặt hàng giảm giá.

Tính theo mặt hàng, "thực phẩm và đồ uống" tăng 2,9% do chuyển sang chi phí nguyên liệu thô và hậu cần, còn "các sản phẩm dầu mỏ và than đá" tăng 5,3% do giá dầu thô tăng cao. Giá "điện, gas thành phố và nước" giảm 19,7% do trợ cấp của chính phủ và các yếu tố khác.

Tốc độ tăng chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 (tính bằng yên) được công bố cùng ngày, tăng 6,4% so với cùng tháng năm ngoái do đồng yên yếu hơn. Tốc độ tăng trưởng tăng từ tháng 3 (1,4%). Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tin rằng đồng Yên yếu hơn có thể sẽ tác động đến giá cả và đang theo dõi chặt chẽ diễn biến trong tương lai .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top