Kinh tế Chỉ số giá doanh nghiệp tháng 10 : tăng 32 tháng liên tiếp so với cùng tháng năm trước, nhưng tăng trưởng chậm lại 10 tháng liên tiếp.

Kinh tế Chỉ số giá doanh nghiệp tháng 10 : tăng 32 tháng liên tiếp so với cùng tháng năm trước, nhưng tăng trưởng chậm lại 10 tháng liên tiếp.

ダウンロード - 2023-11-13T154432.036.jpg


Chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp tháng 10, đo lường giá hàng hóa giao dịch giữa các công ty, tăng 0,8% so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm 8 tháng kể từ tháng 2 năm 2021, tốc độ tăng trưởng dưới 1%.

Chỉ số giá doanh nghiệp tháng 10 được Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố là 119,1, tăng 0,8% so với tháng 10 năm ngoái. Đây là tháng thứ 32 liên tiếp có kết quả khả quan.

Trong số 515 mặt hàng được khảo sát, 405 mặt hàng, tương đương khoảng 80%, có giá tăng và xu hướng tăng giá vẫn tiếp tục.

Mặt khác, tốc độ tăng trưởng là 0,8%, giảm 1,4 điểm phần trăm so với mức 2,2% trong tháng 9, chậm lại tháng thứ 10 liên tiếp. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm 8 tháng kể từ tháng 2 năm 2021, tốc độ tăng trưởng dưới 1%.

Việc chính phủ tăng trợ cấp xăng dầu đã kìm hãm sự tăng giá của các sản phẩm dầu mỏ và than đá, đồng thời giá trứng cũng giảm do quá trình phục hồi nguồn cung sau dịch cúm gia cầm đang tiến triển.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết, ``Nhìn chung, chuyển động chuyển giá và sang giá vẫn còn tương đối khiêm tốn.''

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top