Covid-19 Chính phủ củng cố chính sách, "Biện pháp ưu tiên phòng chống lây lan" được áp dụng cho 13 tỉnh như Tokyo và Kanagawa.

Covid-19 Chính phủ củng cố chính sách, "Biện pháp ưu tiên phòng chống lây lan" được áp dụng cho 13 tỉnh như Tokyo và Kanagawa.

ダウンロード - 2022-01-18T170744.216.jpg


Chính phủ đã quyết định áp dụng "các biện pháp ưu tiên phòng chống lây lan" cho 13 tỉnh như Tokyo, Kanagawa và Aichi, nơi sự lây nhiễm của virus Corona mới đang lan rộng, cho phép thực hiện các biện pháp phù hợp với tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Chính sách áp dụng sẽ được xác nhận tại cuộc họp bộ trưởng liên quan vào tối ngày 18 và sẽ được quyết định chính thức bởi trụ sở các biện pháp đối phó vào ngày 19.

Các biện pháp ưu tiên được áp dụng cho các tỉnh Tokyo, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Niigata, Aichi, Gifu, Mie, Kagawa, Nagasaki, Kumamoto và Miyazaki. Nếu cộng ba tỉnh Hiroshima, Yamaguchi và Okinawa đã được áp dụng trước đó thì tổng cộng có 16 tỉnh sẽ áp dụng biện pháp.

Các biện pháp sẽ chính thức được áp dụng vào ngày 21 và thời hạn là 3 tuần.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top