Covid-19 Chính phủ hướng tới tiêm chủng quy mô lớn, mở rộng đối tượng tiêm chủng. Dự tính tiêm chủng cho cả những người đi công tác ở Tokyo và Osaka

Covid-19 Chính phủ hướng tới tiêm chủng quy mô lớn, mở rộng đối tượng tiêm chủng. Dự tính tiêm chủng cho cả những người đi công tác ở Tokyo và Osaka

Chính phủ đã quyết định mở rộng số người có thể đặt trước để tiêm chủng trên toàn quốc cho "trung tâm tiêm chủng quy mô lớn của Lực lượng phòng vệ" đối với vắc xin virus corona mới được thành lập ở Tokyo và Osaka. Hiện tại, địa điểm ở Tokyo dành cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên sống tại 4 tỉnh trong khu vực thủ đô Tokyo và địa điểm Osaka ở 3 tỉnh phủ trong khu vực Kansai, nhưng các điều kiện về nơi cư trú sẽ bị loại bỏ.

Các biện pháp đáp ứng với số lượng lớn các vị trí đặt chỗ trống. Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn bắt đầu tiêm chủng vào ngày 24 tháng 5 và hiện tại địa điểm ở Tokyo giới hạn là ở 1 khu vực đô thị và 3 tỉnh là Tokyo, Saitama, Chiba và Kanagawa, địa điểm ở Osaka là ở 2 phủ và 1 tỉnh là Osaka, Kyoto và Hyogo.

Ban đầu, lượng đặt trước đã được lấp đầy, nhưng theo Bộ Quốc phòng, tình trạng đặt trước cho các mũi tiêm vào ngày 14 đến ngày 27 của tháng này (tính đến 10 giờ sáng ngày 10) tại địa điểm Tokyo (140.000 đặt trước), là khoảng 80% khoảng 113.000 trường hợp, và tại địa điểm Osaka (70.000 trường hợp), là khoảng 70% khoảng 49.000 còn trống.

Vì vậy, chính phủ đã điều chỉnh để chấp nhận đặt trước từ khắp nơi trên đất nước mà không thay đổi điều kiện người già phải từ 65 tuổi trở lên. Ngay cả những người đi công tác đến Tokyo và Osaka cũng có thể được tiêm phòng. Chủ trương là bắt đầu nhận hồ sơ ngay khi Bộ Quốc phòng sẵn sàng. (Naomi Kikuchi)

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-06-10T120346.875.jpg
    ダウンロード - 2021-06-10T120346.875.jpg
    12.8 KB · Lượt xem: 183

Bài viết liên quan

Your content here
Top