Xã hội Chủ tịch Omi cho rằng "có thể sẽ phải đóng cửa trường học" do sự lây lan của virus corona

Xã hội Chủ tịch Omi cho rằng "có thể sẽ phải đóng cửa trường học" do sự lây lan của virus corona

Trước thực tế đã chỉ ra rằng vi rút chủng đột biến của virus corona mới rất dễ lây nhiễm sang trẻ em, ông Omi, chủ tịch tiểu ban của chính phủ cho biết, "nếu sự lây nhiễm lan đến trường học thì có thể phải đóng cửa".

“Các trường học hiện nay dễ bị lây nhiễm hơn ở trẻ em do các chủng đột biến, vì vậy nếu sự lây nhiễm ngày càng lan rộng đến các trường học, trường học sẽ bị đóng cửa là điều đương nhiên.” (Chủ tịch Shigeru Omi, tiểu ban chính phủ)

Ông Omi, chủ tịch tiểu ban của chính phủ cho biết: “virus chủng đột biến corona mới rất dễ lây truyền sang trẻ em”. Ông nói thêm rằng các cơ sở dành cho người cao tuổi được ưu tiên để xét nghiệm virus corona mới, và "nếu sự lây nhiễm lan đến các trường học, có thể mở rộng xét nghiệm cho các trường học."

 

Đính kèm

  • ダウンロード (42).jpg
    ダウンロード (42).jpg
    10.7 KB · Lượt xem: 196

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top