Chuyện về thời gian làm thêm của một lưu học sinh

Chuyện về thời gian làm thêm của một lưu học sinh

Hôm nay nhận tiện đi cùng một em lưu học sinh được cục cấp phép chuyển đổi visa thông qua dịch vụ này và có nói chuyện với em ấy về thời gian đi học, đi làm và thu nhập thì em ấy cho biết như sau:

Thời gian đi làm: Từ 2 giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau( Làm 2-3 việc).
Thời gian học và ngủ: Buổi sáng lên điểm danh và ngủ được vài tiếng trong giờ học.
Thu nhập: Tháng cao nhất khoảng 220000 Yên.

Tất nhiên không nói ra thì chắc ai cũng rõ với cường độ làm việc như thế này thì không thể học được.
Và một điều chắc chắn nữa thì sức khỏe cũng không được đảm bảo.

Xin không dài dòng nêu ra ý kiến nữa mà chỉ lưu lại đây coi như một chút ít thông tin cho ai còn tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ về du học Nhật Bản.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top