Xã hội Cuộc khủng hoảng của xã hội Nhật Bản đã bước vào giai đoạn tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số.

yuki1485

Moderator
20210526-00010000-meijinet-000-1-view.jpg


Thường có các báo cáo cho rằng Nhật Bản có tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số nhanh. Cũng có ý kiến cho rằng, điều này sẽ khiến hệ thống an sinh xã hội được xây dựng từ trước đến nay của Nhật Bản sẽ không thể duy trì được. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chẳng phải nhiều người có cảm giác rằng sẽ có thể xoay sở được tình hình hay sao ? Nhưng thực sự thì tình hình đang rất nguy cấp.

Không thể duy trì số tiền lương hưu nhận được

e70432b794b5670ceea4799f403124e2.jpg


Tổng dân số Nhật Bản đạt đỉnh 120,83 triệu người vào năm 2010 và đang giảm dần. Theo Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản , ước tính dân số sẽ còn khoảng 60 triệu người vào năm 2070. Nói cách khác, dân số Nhật Bản sẽ giảm một nửa trong khoảng 50 năm nữa.

Ngoài ra, nhìn vào phân bố theo độ tuổi, dân số thanh niên và lao động (15-64 tuổi) sẽ giảm mạnh, dân số già (65 tuổi trở lên) tăng và tỷ lệ già hóa dân số sẽ gần mức 40%.Người ta tin rằng tỷ lệ sẽ tiếp tục tăng sau đó và duy trì ở mức cao gần 50%. Nói cách khác, Nhật Bản sẽ là một xã hội mà cứ hai người thì có một người từ 65 tuổi trở lên.

Trong xã hội như vậy, hệ thống an sinh xã hội hiện tại có thể duy trì được đến nay trước hết sẽ không thể duy trì được nữa .

Ví dụ, các khoản chi trả lương hưu công được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm thu nhập bình quân hàng tháng của thế hệ lao động được gọi là hộ gia đình kiểu mẫu, hiện nay là 61,7%. Hệ thống lương hưu của Nhật Bản dựa trên hệ thống tiền thuế, vì vậy lương hưu mà người cao tuổi đang nhận hiện nay được bao gồm bởi phí bảo hiểm do thế hệ đang làm việc chi trả. Nó hiện đang cố định ở mức 18,3% lương.

Sau đó, trong một xã hội như tỷ lệ già hóa là 50%, nếu bạn muốn nhận số tiền lương hưu bằng 61,7% tỷ lệ thay thế thu nhập hiện tại, phí bảo hiểm sẽ được tính đơn giản bằng khoảng 80% tiền lương của bạn. Tôi không nghĩ đó là một con số thực tế.

Vì vậy, không có lựa chọn nào khác ngoài việc giảm số tiền lương hưu được nhận. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết nếu gánh nặng đối với thế hệ lao động trở thành hiện thực, tỷ lệ thay thế thu nhập sẽ không dưới 50%, nhưng đó là một câu chuyện khó và sẽ phải khoảng 40 %.

Hơn nữa, thuế suất thuế tiêu thụ sẽ cần phải nâng lên gần 40%. Tuy nhiên điều này sẽ khiến cả thế hệ đang làm việc và thế hệ hưởng lương hưu không thể duy trì mức sống hiện tại.

Xã hội đang ở trong tình trạng hỗn loạn do tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số


img_29153c7bfb90e7c3090fc5b9f37f52d3322261.jpg


Nói cách khác, nếu bạn không thực hiện một số biện pháp ngay lập tức, những người trong tương lai sẽ gặp rắc rối.

Ví dụ, chấp nhận người lao động ở nước ngoài có thể được coi là một biện pháp để bù đắp cho sự suy giảm dân số trong độ tuổi lao động. Trên thực tế, Cơ quan Kế hoạch Kinh tế (Văn phòng Nội các) và các cơ quan khác từ lâu đã coi nhập cư là một lựa chọn.Tuy nhiên, mặt khác lại có ý kiến bất đồng sâu sắc cho rằng sự gia tăng người nhập cư sẽ kéo theo sự gia tăng tội phạm và bất ổn xã hội.

Ngoài ra, trong chính quyền Abe, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc đưa phụ nữ vào thị trường lao động. Người ta cũng nói rằng điều này sẽ làm tăng GDP khoảng 10%. Tuy nhiên, khi chúng tôi tính toán nó trên cơ sở chắc chắn, chúng tôi thấy rằng GDP có khả năng thấp hơn 1%.

Nguyên nhân là do chênh lệch mức lương. Thứ nhất, có một sự chênh lệch giữa nam và nữ. Hơn nữa, trong những năm gần đây, việc chênh lệch mức tiền lương giữa tiền lương thường xuyên và không thường xuyên đã trở nên rõ rệt đáng kể. Đối với phụ nữ, nếu họ nghỉ việc sau khi sinh con và trở lại làm việc sau khi sinh con thì cũng sẽ có sự chênh lệch với những người phụ nữ đã duy trì sự nghiệp của họ. Do đó, phụ nữ không muốn nghỉ việc do sinh con, dẫn đến một vòng luẩn quẩn giảm tỷ lệ sinh.

Cũng có lập luận cho rằng AI và robot sẽ làm tăng năng suất. Chắc chắn, tôi muốn kỳ vọng vào tiến bộ công nghệ, nhưng thật không may, người ta đã chỉ ra rằng tiến bộ công nghệ của Nhật Bản còn kém xa so với thế giới.

Trên thực tế, các tổ chức quốc tế như IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) đã chỉ ra rằng Nhật Bản, quốc gia chậm đổi mới, sẽ bị sụt giảm sức mạnh quốc gia.

Khi trong tình trạng khó khăn như vậy, nếu có một biện pháp hữu hiệu, người ta cho rằng chỉ có thể cắt giảm đáng kể chi tiêu tài chính. Nói cách khác, để duy trì hệ thống an sinh xã hội hiện tại như lương hưu thì các khoản chi tiêu khác phải bị cắt giảm đáng kể.

Ví dụ, việc duy trì một khoản lương hưu cho phép người cao tuổi có cuộc sống tối thiểu và ngăn chặn mức đóng bảo hiểm cao sẽ không khuyến khích thế hệ lao động làm việc. Cũng có thể thực hiện đồng thời nhiều chính sách khác, chẳng hạn như bổ sung các công ty hỗ trợ nuôi con và trợ cấp hỗ trợ phụ nữ trở lại làm việc sau khi sinh con. Vì vậy, chẳng hạn như nếu trường hợp thuế tiêu thụ cần được tăng lên thì sẽ dễ dàng nhận được sự đồng thuận của công chúng hơn.

Xem xét một hệ thống xã hội mới từ góc độ gánh nặng và lợi ích

img_b65b3bd1bf90834a30479d5f3479b0ea51849.jpg


Việc cắt giảm chi tiêu tài chính đáng kể cũng sẽ dẫn đến việc xem xét lại các nguồn tài chính công dựa vào nợ công.

Ngay từ đầu, việc phát hành trái phiếu chính phủ không được phép theo luật thông thường của Nhật Bản. Mặt khác, việc phát hành trái phiếu chính phủ xây dựng được công nhận đặc biệt với ý tưởng rằng các thế hệ tương lai sẽ chịu chi phí xây dựng vì vốn xã hội được phát triển thông qua chúng sẽ được chuyển giao cho thế hệ tương lai.

Người ta quy định rằng các trái phiếu chính phủ khác chỉ có thể được chính phủ phát hành trong một thời gian nhất định nếu được Quốc hội biểu quyết (còn gọi là trái phiếu tài trợ thâm hụt). Mặc dù rất khó để có được sự hiểu biết của công chúng bằng cách tăng thuế, nhưng về mặt chính trị thì rất dễ dàng để đảm bảo các nguồn tài chính bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ để chuyển gánh nặng cho tương lai. Kết quả của nhận định chính trị như vậy, có thể nói rằng Nhật Bản hiện đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách rất lớn.

Nghiên cứu của chúng tôi kết luận rằng không thể tiếp tục chính sách kinh tế trong tương lai trong khi vẫn duy trì mức thâm hụt ngân sách khổng lồ như vậy. Quản lý tài chính hợp lý là điều không thể tránh khỏi để duy trì một xã hội siêu già hóa đang phát triển nhanh chóng mà không để lại những khoản nợ khổng lồ cho các thế hệ tương lai. Kinh tế học xem xét hành vi của các cá nhân và doanh nghiệp trong xã hội dưới góc độ gánh nặng và lợi ích. Mua sắm các nguồn tài chính bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ ảnh hưởng đến gánh nặng và lợi ích của các thế hệ sau này. Thế hệ chúng ta, những người đang sống trong hiện tại, không được phép tiếp tục chính sách chỉ trì hoãn gánh nặng cho các thế hệ tương lai.

Nhiều hệ thống xã hội khác nhau của Nhật Bản đã được phát triển trong thời kỳ hậu chiến với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Trong thời đại đó, trong khi hỗ trợ công như phát triển cơ sở hạ tầng, việc theo đuổi hiệu quả của khu vực tư nhân dựa trên cơ chế thị trường đã đạt được tăng trưởng kinh tế cao. Cơ sở hạ tầng được phát triển bằng nguồn tài chính xây dựng trái phiếu chính phủ vào thời điểm đó sẽ khá hợp lý về gánh nặng giữa các thế hệ. Mặt khác, việc phát hành trái phiếu tài trợ thâm hụt, vốn là nợ thuần túy chỉ đơn giản là hoãn lại gánh nặng cho các thế hệ tương lai, do đó không thể biện minh được.

Nhân tiện, môi trường hiện tại xung quanh Nhật Bản không phải là môi trường đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao vào thời điểm đó. Dân số lao động đã bắt đầu giảm mạnh và tổng dân số cũng bắt đầu giảm, điều mà Nhật Bản chưa từng trải qua. Hơn nữa, đó là một xã hội mà bất bình đẳng kinh tế đã lan rộng, bao gồm cả ở Nhật Bản. Trong một xã hội đề cao nền kinh tế thị trường do Mỹ làm đại diện, có thể đã đạt được phân bổ nguồn lực hiệu quả. Tuy nhiên, sự công bằng không thể đạt được bằng cơ chế thị trường, tức là bình đẳng kinh tế đã bị coi là trở nên tồi tệ hơn do môi trường cạnh tranh của nó. Đó là một sự chênh lệch xã hội ngày càng mở rộng.

Nhân tiện, trong kinh tế học, hiệu quả và công bằng được xem là hai tiêu chí chính, và đạt được hai tiêu chí đó là một mục tiêu chính. Người ta cũng cho rằng cơ chế thị trường góp phần quan trọng vào việc đạt được hiệu quả, trong khi cơ chế thị trường hoàn toàn không góp phần cải thiện sự công bằng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người ta bắt đầu chú ý đến mối quan hệ giữa hai tiêu chí. Ví dụ, chênh lệch kinh tế ngày càng lớn sẽ phân chia xã hội thành một nhóm nhỏ gồm các nhóm thu nhập cao và không cao. Do nhiều hàng hóa và dịch vụ trong xã hội được tiêu dùng bởi những người này, nên người ta đã chỉ ra rằng mức tiêu dùng chung của nền kinh tế, cụ thể là sức mạnh của phía cầu, sẽ giảm xuống và khoảng cách kinh tế ngày càng mở rộng sẽ tiêu cực nên kinh tê.

Ở Nhật Bản, quốc gia đang nhanh chóng bước vào một xã hội có tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số với tổng dân số giảm, mức tăng trưởng kinh tế cao như trước đây không thể được mong đợi trong tương lai. Trong hoàn cảnh đó, đâu là môi trường để nền kinh tế có thể phát triển ổn định trong tương lai ? Mỗi người cần phải xây dựng một môi trường để họ có thể thực hiện các hoạt động kinh tế ổn định trong tương lai. Một xã hội bất bình đẳng quá mức sẽ không ổn định.

Chúng ta phải hiểu tình hình tài chính quan trọng của Nhật Bản, vốn đã thâm hụt ngân sách rất lớn, và chia sẻ thông tin chính xác về tương lai với mọi người. Hơn nữa, mỗi người dân phải chịu trách nhiệm và suy nghĩ trong một thời gian dài dựa trên những thông tin chính xác đó. Đó là thời điểm nguy hiểm nhất để giao suy nghĩ cho người khác. Chỉ có chúng ta, thế hệ năng động sống ở hiện tại, mới có thể tạo ra một xã hội kết nối với thế hệ tiếp theo. Bây giờ là lúc mà chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về xã hội Nhật Bản sẽ có thể làm hài lòng các thế hệ tương lai sống ở Nhật Bản .

( Nguồn tiếng Nhật )
 
Top