Xã hội Cuộc thăm dò dư luận của Asahi Shimbun : 64% "không có khán giả" nếu Thế vận hội được tổ chức .

Xã hội Cuộc thăm dò dư luận của Asahi Shimbun : 64% "không có khán giả" nếu Thế vận hội được tổ chức .

60ac6f2ee4c1cdd379897462b03e6c25d4ab8d86150e32702e49f8f6c5ac4567.jpg


Báo Asahi Shimbun đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận ( bằng điện thoại) với đối tượng là các cử tri ở Tokyo vào ngày 26 và 27. Khi Thế vận hội Tokyo và Paralympic được tổ chức vào mùa hè này, 64% trả lời rằng "nên tổ chức sự kiện mà không có khán giả", cao hơn 30% "nên tổ chức sự kiện với số lượng khán giả hạn chế" .

Theo cuộc thăm dò dư luận ( bằng điện thoại ) được thực hiện vào ngày 19 và 20, 53% trả lời "tổ chức không có khán giả" và 42% trả lời "tổ chức với số lượng khán giả hạn chế". Trong cuộc khảo sát này chỉ giới hạn ở Tokyo, tỷ lệ "tổ chức không có khán giả" chiếm đa số . Tỷ lệ người được hỏi trả lời "không có khán giả" là 71% đối với phụ nữ và 57% đối với nam giới. Theo đảng phái chính trị, 51% người ủng hộ Đảng Dân chủ tự do , 74% người ủng hộ Đảng Dân chủ Lập hiến và 68% nhóm không đảng phái trả lời rằng " tổ chức không có khán giả" .

AS20210627002126_comm.jpg


Khi được hỏi bằng nên làm gì với Paralympic và Olympic, sự kiện chỉ chưa đầy một tháng nữa là sẽ khai mạc với 3 lựa chọn, 38% lựa chọn "tổ chức vào mùa hè này", 33% lựa chọn "hủy bỏ", 27% lựa chọn "hoãn lại lần nữa " .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top