Xã hội Cuộc thăm dò dư luận của Asahi Shimbun : 64% "không có khán giả" nếu Thế vận hội được tổ chức .

60ac6f2ee4c1cdd379897462b03e6c25d4ab8d86150e32702e49f8f6c5ac4567.jpg


Báo Asahi Shimbun đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận ( bằng điện thoại) với đối tượng là các cử tri ở Tokyo vào ngày 26 và 27. Khi Thế vận hội Tokyo và Paralympic được tổ chức vào mùa hè này, 64% trả lời rằng "nên tổ chức sự kiện mà không có khán giả", cao hơn 30% "nên tổ chức sự kiện với số lượng khán giả hạn chế" .

Theo cuộc thăm dò dư luận ( bằng điện thoại ) được thực hiện vào ngày 19 và 20, 53% trả lời "tổ chức không có khán giả" và 42% trả lời "tổ chức với số lượng khán giả hạn chế". Trong cuộc khảo sát này chỉ giới hạn ở Tokyo, tỷ lệ "tổ chức không có khán giả" chiếm đa số . Tỷ lệ người được hỏi trả lời "không có khán giả" là 71% đối với phụ nữ và 57% đối với nam giới. Theo đảng phái chính trị, 51% người ủng hộ Đảng Dân chủ tự do , 74% người ủng hộ Đảng Dân chủ Lập hiến và 68% nhóm không đảng phái trả lời rằng " tổ chức không có khán giả" .

AS20210627002126_comm.jpg


Khi được hỏi bằng nên làm gì với Paralympic và Olympic, sự kiện chỉ chưa đầy một tháng nữa là sẽ khai mạc với 3 lựa chọn, 38% lựa chọn "tổ chức vào mùa hè này", 33% lựa chọn "hủy bỏ", 27% lựa chọn "hoãn lại lần nữa " .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Top