khán giả olympic

  1. yuki1485

    Xã hội "Sẵn sàng không có khán giả ..." Việc chuẩn bị Olympic bằng cách trì hoãn quyết định số lượng khán giả tiến triển như thế nào ?

    Một cuộc họp 5 bên cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo đã được tổ chức vào ngày 28, và việc quyết định về số lượng khán giả tối đa sẽ bị trì hoãn cho đến tháng 6. Với quyết định trì hoãn đến khi giải khai mạc chưa đầy ba tháng sau đó, ban tổ chức sẽ sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp...
  2. yuki1485

    Xã hội Quyết định cuối cùng về khán giả của Olympic và Paralympic Tokyo , mục tiêu vào tháng 6.

    Chủ tịch ủy ban tổ chức bà Hashimoto, đã hoãn quyết định cuối cùng về số lượng khán giả tối đa cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo để đối phó với sự lan rộng lây nhiễm của virus Corona hiện nay, đồng thời cho biết bà sẽ đưa ra thời hạn cuối cùng là vào tháng 6. Về số lượng khán giả tại...
Top