Kinh tế Do ảnh hưởng của Corona, 4 cửa hàng bách hóa thâm hụt lớn trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2021

Kinh tế Do ảnh hưởng của Corona, 4 cửa hàng bách hóa thâm hụt lớn trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2021

20181101nihonbasi.jpg


Kết quả tài chính của bốn cửa hàng bách hóa cho năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2021 đã được đưa ra vào ngày 14. Việc đóng cửa tạm thời vào mùa xuân năm ngoái do sự lan rộng lây nhiễm virus Corona mới và việc rút ngắn thời gian kinh doanh sau đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tương đương với bán hàng tại các cửa hàng đã giảm mạnh, và toàn bộ công ty ghi nhận khoản thâm hụt lãi và lỗ ròng.

0c6.jpg


Các cửa hàng bách hóa trong nước và các cơ sở thương mại của Takashimaya mà đang hoạt động rất chậm chạp, và lỗ ròng hợp nhất của Takashimaya giảm xuống mức thâm hụt 33,9 tỷ yên (thặng dư 16 tỷ yên trong năm tài chính trước), là mức thâm hụt đầu tiên trong 17 năm kể từ khi tài khóa kết thúc Tháng 2 năm 2004. Lỗ ròng hợp nhất của J. Front Retailing là 26,1 tỷ yên (thặng dư 21,2 tỷ yên), là mức thâm hụt đầu tiên kể từ khi công ty được thành lập vào năm 2007 thông qua việc hợp nhất kinh doanh. Điều này là do cả Cửa hàng bách hóa Daimaru Matsuzakaya và PARCO, vốn nằm dưới sự bảo trợ của J. Front Retailing đều phải vật lộn do Corona .

ダウンロード - 2021-04-15T152603.576.jpg

Sogo & Seibu công bố khoản lỗ ròng 17,2 tỷ yên trên cơ sở không hợp nhất do chi phí cải cách cơ cấu như đóng cửa các cửa hàng cùng với việc giảm doanh thu do đóng cửa tạm thời và rút ngắn thời gian kinh doanh. Đây là mức thâm hụt kỳ thứ hai liên tiếp. Matsuzakaya cũng bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa tạm thời vào mùa xuân năm ngoái và sau đó, mức tiêu thụ của khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản gần như biến mất, và khoản lãi lỗ ròng hợp nhất là 4,4 tỷ yên (thặng dư 800 triệu yên) , đây là khoản thâm hụt đầu tiên trong 11 năm kể từ kỳ tháng 2 năm 2010.

Lợi nhuận và lỗ ròng hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 2 năm 2021 dự kiến sẽ có lãi trở lại do Takashimaya đang thúc đẩy hàng may mặc ế ẩm và củng cố hoạt động kinh doanh trực tuyến và J. Front Retailling cũng mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới . Mặt khác, Matsuzakaya dự kiến thâm hụt trong nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, vì ảnh hưởng của Corona sẽ vẫn mạnh mẽ, đặc biệt là trong nửa đầu năm. Sogo & Seibu đã từ chối công bố dự báo thành tích kinh doanh của mình.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top