Xã hội Đồng Yên yếu là động lực để đến thăm Nhật Bản ?

Xã hội Đồng Yên yếu là động lực để đến thăm Nhật Bản ?

ダウンロード (17) (New).jpgAsmark (Shibuya. Tokyo), một công ty nghiên cứu tiếp thị, đã thực hiện một "cuộc khảo sát so sánh về người nước ngoài đến thăm Nhật Bản (du lịch) theo quốc gia" nhắm vào nam và nữ giới ở độ tuổi từ 20 đến 40 đến từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam . Chưa đến 60% số người được hỏi trả lời rằng việc đồng yên mất giá sẽ là chất xúc tác để họ đến thăm Nhật Bản.

Khi được hỏi về số lần họ đã đến thăm Nhật Bản trong 6 tháng qua, phần lớn trả lời là "6 lần hoặc ít hơn", trong đó tỷ lệ cao nhất trả lời là "3-4 lần". Theo quốc gia, Trung Quốc và Hàn Quốc có tỷ lệ “hơn 5 lần” cao, cho thấy xu hướng có nhiều du khách quay lại Nhật Bản .

Khi hỏi những người nói rằng họ có kế hoạch đến thăm Nhật Bản trong tương lai, mặc dù họ chưa bao giờ đến thăm Nhật Bản, gần một nửa trả lời "trong vòng một năm". Hơn 50% số người được hỏi ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam đã trả lời trong vòng một năm, trong khi chỉ có khoảng 30% ở Mỹ .

Khi hỏi những người đã đến thăm Nhật Bản trong sáu tháng qua liệu họ có quyết định mua gì trước khi đến Nhật Bản hay không, hơn 80% trong số họ trả lời rằng họ đã quyết định trước ở một mức độ nào đó.

Theo quốc gia, hơn 60% số người được hỏi từ Việt Nam và Mỹ cho biết họ "đã đến thăm Nhật Bản sau khi đưa ra quyết định", điều này cho thấy du khách có xu hướng thu thập thông tin cẩn thận trước khi đến thăm Nhật Bản.

Tác động của đồng yên yếu khi đến thăm Nhật Bản

Khi hỏi cả những người đã đến thăm Nhật Bản và những người đang có kế hoạch đến thăm Nhật Bản liệu sự mất giá của đồng yên có phải là một trong những lý do họ đến thăm Nhật Bản hay không, gần 60% trả lời: "Có".Theo quốc gia, Trung Quốc và Hàn Quốc có tỷ lệ người trả lời “có” cao.

Cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 năm 2022 , hướng đến nam giới và nữ giới trong độ tuổi từ 20 đến 40 đến từ Mỹ , Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Số lượng phản hồi hợp lệ là 300 người từ mỗi quốc gia.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top