Kinh tế Giờ làm việc trên thế giới, ít hơn 4,3% so với trước dịch corona ... Sự khác biệt về khả năng phục hồi do chênh lệch vắc xin

Kinh tế Giờ làm việc trên thế giới, ít hơn 4,3% so với trước dịch corona ... Sự khác biệt về khả năng phục hồi do chênh lệch vắc xin

Tổ chức lao động quốc tế (ILO) ngày 27 thông báo số giờ làm việc trên toàn thế giới vào năm 2021 sẽ giảm 4,3% so với trước khi bị ảnh hưởng bởi virus corona mới. Nó tương đương với tỷ lệ thất nghiệp của 125 triệu công nhân 48 giờ một tuần. ILO chỉ ra rằng việc phục hồi môi trường lao động “khó khăn hơn dự kiến”.

Theo báo cáo, giờ làm việc trong tháng 7-9 năm nay giảm 3,6% ở các nước thu nhập cao so với tháng 10-12 trước dịch corona. Mặt khác, các nước thu nhập thấp giảm 5,7%.

Theo ILO, tỷ lệ tiêm chủng ở các nước thu nhập cao đạt 59,8% vào đầu tháng 10 năm nay, nhưng chỉ 1,6% ở các nước thu nhập thấp. ILO chỉ ra rằng sự khác biệt về tỷ lệ tiêm chủng có ảnh hưởng lớn đến việc phục hồi việc làm, và cho rằng nếu thực hiện phân phối vắc xin công bằng hơn, “các nước thu nhập thấp sẽ đuổi kịp các nước thu nhập cao trong khoảng ba tháng.”

Theo ước tính của ILO, số giờ làm việc toàn cầu trong năm 2020 đã giảm 8,8% so với năm 2019.

 

Đính kèm

  • img_d0672a21c7c17d59eeeaa9ad4fee6f93304423.jpg
    img_d0672a21c7c17d59eeeaa9ad4fee6f93304423.jpg
    206.1 KB · Lượt xem: 84

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top