Xã hội Giới hạn 10.000 người tại các sự kiện được gỡ bỏ từ tháng 11. Duy trì trong vòng 50% trong thời gian này

Xã hội Giới hạn 10.000 người tại các sự kiện được gỡ bỏ từ tháng 11. Duy trì trong vòng 50% trong thời gian này

images (89).jpg


Vào ngày 27 tháng 10 , Chính phủ thông báo sẽ gỡ bỏ giới hạn 10.000 người cho các hoạt động quy mô lớn trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Về nguyên tắc, các biện pháp để giữ sức chứa trong phạm vi 50% sẽ được duy trì trong thời gian này. Do tình hình lây nhiễm Corona đã tương đối ổn định nên các biện pháp nới lỏng hạn chế hơn nữa sẽ được xem xét trong tương lai. Chính phủ có kế hoạch cung cấp một "bức tranh toàn cảnh" về các biện pháp đối phó với sự lây nhiễm sẽ được tổng hợp vào tháng tới, bao gồm cả việc cho phép tham dự sự kiện với sức chứa tối đa đi kèm điều kiện .

Việc gỡ bỏ giới hạn 10.000 người sẽ được quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tiểu ban về các biện pháp đối phó với Corona vào ngày 28 . Tổng cộng 27 tỉnh, bao gồm cả việc ban bố các tình huống khẩn cấp và loại bỏ các biện pháp ưu tiên như ngăn chặn sự lây lan, có giới hạn trên 10.000 mạnh như một biện pháp chuyển tiếp.

Giới hạn trên 10.000 người sẽ được dỡ bỏ sau khi tham khảo ý kiến của Tiểu ban kiểm soát bệnh truyền nhiễm Corona mới được lên lịch vào ngày 28. Việc gỡ bỏ giới hạn 10.000 người đã được đặt làm biện pháp chuyển tiếp cho tổng số 27 tỉnh mà các biện pháp ưu tiên như tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ngăn ngừa lây lan đã được gỡ bỏ vào cuối tháng 9.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top