Covid-19 Hạ Đối tượng tiêm chủng vắc xin Moderna từ "18 tuổi trở lên" hiện tại xuống "12 tuổi trở lên"

Covid-19 Hạ Đối tượng tiêm chủng vắc xin Moderna từ "18 tuổi trở lên" hiện tại xuống "12 tuổi trở lên"

20210715-00050112-yom-000-19-view.jpg


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quyết định giảm độ tuổi đối tượng của vắc xin Corona mới do Moderna của Mỹ sản xuất từ "18 tuổi trở lên" hiện tại xuống "12 tuổi trở lên".

Moderna đã đệ trình dữ liệu lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản rằng vắc xin đã được xác nhận là có hiệu quả cao và an toàn trong các thử nghiệm lâm sàng với khoảng 3.700 người từ 12 đến 17 tuổi ở Mỹ . Bộ sẽ tổ chức một Tiểu ban Hội đồng các vấn đề Dược phẩm và Vệ sinh Thực phẩm vào ngày 19 để thảo luận về việc sửa đổi bản hướng dẫn sử dụng vắc xin.

Sau đó, một tiểu ban chuyên môn khác sẽ thảo luận xem có nên đưa đối tượng trẻ từ 12 đến 17 tuổi vào diện tiêm chủng khẩn cấp để ngăn ngừa lan rộng lây nhiễm Corona hay khong . Một loại vắc xin là Pfizer của Mỹ hiện đang được sử dụng đã được hạ từ "16 tuổi trở lên" xuống "12 tuổi trở lên" vào tháng 5.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top